V Center Rotovž po kulturni navdih

V Mestni občini Maribor menijo, da bodo na življenje občanov pomembno vplivali Center Rotovž, urejeno nabrežje Drave – Lent ter Zdravstvena postaja Magdalena.

Center Rotovž bo inovativen center, usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije. Umeščen bo v središče mesta, v njem pa bodo prostore dobili nova mestna knjižnica, Umetnostna galerija Maribor, art kino in kavarna. Naložba je vredna 25,4 milijona evrov, od tega polovico sofinancira Ministrstvo za kulturo.

Lotili so se tudi projekta urejanja nabrežja Drave v območju od Studenške brvi na zahodni strani do Vodnega stolpa na vzhodni strani v skupni dolžini več kot en kilometer in skupni površini okoli 24.000 kvadratnih metrov. Naložba je vredna 7,7 milijona evrov, od tega je MO Maribor pridobila 2,4 milijona evrov sofinanciranja iz evropskih sredstev.

Z izgradnjo Zdravstvene postaje Magdalena v velikosti dobrih 3.400 kvadratnih metrov bodo zagotovili lokacijsko enovite in funkcionalno-tehnološko ustreznejše pogoje tako za delo zaposlenih kot tudi za obravnavo pacientov. V Zdravstveni postaji Magdalena bodo izvajali storitve splošnega zdravstvenega varstva, otroškega zdravstvenega varstva, varstva žensk in laboratorija, ki sodijo pod okrilje osnovnega zdravstvenega varstva ter specialistične ambulante. V pritličje objekta bodo umestili lekarno, v kletnih prostorih pa bo obiskovalcem na voljo 30 parkirnih mest. V primeru naravnih nesreč bo v objektu možno prilagoditi programe. Naložba, ki je vredna 10,5 milijona evrov, od tega 2,9 milijona sofinancira Ministrstvo za zdravje, je že v izvedbi.

Urejajo ekološke otoke, igrišča, krožišča …

V Novi Gorici so zgradili krožišče Ajševica, pločnik med Dornberkom in Drago, vodovod Rožna Dolina in Ulica Marija Kogoja v Novi Gorici ter več krajših odsekov (rekonstrukcij), izvedli so rekonstrukcije več manjših odsekov kanalizacije, postavili so kolesarsko brv čez Sočo z navezavo na kolesarsko stezo Solkan-Plave, revitalizirali so šolski kare in obnovili osnovno šolo Milojke Štrukelj v Novi Gorici, gradijo trioddelčni Vrtec Grgar, po požaru obnavljajo Vrtec Čriček, gradijo Poslovno-ekonomsko cono Nova Gorica-Kromberk, uredili so več ekoloških otokov, uredili večnamensko športno igrišče Gradišče nad Prvačino, preplastili športna igrišča pri OŠ Frana Erjavca, v Čepovanu in v Grgarju, uredili pešpot Tabor-Pedrovo in promenado v športnem parku pri pokritem bazenu. Trenutno obnavljajo še Rafutski park, pot na Kapelo in urejajo kolesarsko stezo na Cankarjevi ulici. Za vse našteto so porabili skoraj 6,4 milijona evrov.

V novi poslovni coni nove možnosti za razvoj

Poslovno-ekonomska cona (PEC) Nova Gorica-Kromberk nudi podjetjem nove prostore za gradnjo in odpira možnosti za razvoj gospodarstva. Nastaja v Kromberku, med trgovskim centrom Merkur in nekdanjim Mipom. Za odkup zemljišč je mestna občina zagotovila nekaj manj kot dva milijona evrov lastnih sredstev, vzpostavitev cone, za kar potrebujejo tri milijone evrov, pa je financirano iz evropskih sredstev. Kot pravijo na Občini, so konkurenčne prednosti poslovno-ekonomske cone strateška lega z odlično prometno povezavo, velikost in prilagodljiva zasnova, ki omogoča inventivno načrtovanje in gradnjo poslovnih objektov.

Z obnovo osnovne šole Milojke Štrukelj so ogromno pridobili ne le učenci, ampak tudi vsi drugi občani, so prepričani na Občini. Na zunanjem delu nastaja nov večnamenski prostor za aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa za mlade in tudi starejše. Z ustreznim dostopom se izboljšuje prehodnost, razdalje bodo krajše in povečala se bo varnost v primeru požarne nesreče. Osnovna šola, ena najstarejših stavb v občini in obenem največja v Novi Gorici, bo po obnovi sveža in nova. »Gre za zelo pomembno naložbo Mestne občine Nova Gorica v samem središču mesta, ki se je začela s prenovo šolske kuhinje, energetsko sanacijo, prenovljenimi instalacijami znotraj šole in prezračevanjem. Šola je nato dobila novo streho, na katero bodo pozneje namestili sončno elektrarno. Šolski kare sredi Nove Gorice bo po prenovi bolj prehoden in vsem meščanom prijazen. Prostor bo tako na voljo za športne in druge aktivnosti,« povedo na Mestni občini Nova Gorica.

Čez Sočo kar po brvi

Pomemben projekt je tudi brv čez Sočo z novo povezovalno kolesarsko potjo, ki povezuje omrežje kolesarskih poti med Soško in Vipavsko dolino. »Skupen čezmejni goriški prostor je dobil pomembno pridobitev, ki je še dodatno povezala oba bregova reke Soče in obe državi. Svojemu namenu je bila v Kajak centru v Solkanu 15. oktobra letos predana nova brv čez reko Sočo za kolesarje in pešce,« povedo. Dodajo, da je Mestna občina Nova Gorica z investicijo v novo povezovalno kolesarsko pot na desnem bregu reke Soče, ki so jo odprli skupaj z brvjo, omogočila vzpostavitev povezave med brvjo in obstoječo kolesarsko potjo v smeri Plavi in prihodnjo kolesarsko potjo do Štmavra v Italiji. »Brv omogoča varno in atraktivno premostitev regionalnih kolesarskih poti, hkrati pa vključuje nove medmestne čezmejne povezave med obema Goricama,« poudarijo.

V okviru projekta Soča-Isonzo bosta Nova Gorica in Gorica z izgradnjo manjkajočih kolesarskih povezav oziroma odsekov na slovenski in italijanski strani pridobili nove rekreativne možnosti za prebivalce in obiskovalce. V zaključku oktobra je Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje zaključilo dela na kolesarskih in peš poteh v skupni dolžini 14 km in predalo v uporabo celotno omrežje teh poti. »Pridobitev je izjemnega pomena tudi v luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture 2025,« povedo.

(Visited 138 times, 2 visits today)

« Previous Naprej »

Close