Vloga hitro rastočih podjetij je izjemno pomembna, saj so ta ključna pri reševanju izzivov, s katerimi se soočamo – na primer s čisto mobilnostjo, prehransko varnostjo, biotsko raznovrstnostjo, čisto industrijo brez emisij, izboljšanjem kibernetske varnosti, znižanjem neenakosti, pospešenim prebojem na področju umetne inteligence in drugimi. »Slovenija premore izjemna podjetja, ki so se sposobna tudi v najhujših gospodarskih časih hitro odzivati na spremembe, se prilagoditi tržnim razmeram ter najti priložnosti in osvajati trge, tudi v najtežjih gospodarskih časih,« pravijo na Slovenskem podjetniškem skladu.

Več tovrstnih vsebin v tiskanih tematskih izdajah 2022!

»Zagotovo so ena izmed najbolj fleksibilnih in agilnih podjetij hitrorastoča podjetja, ki so sposobna v nestabilnih razmerah, ko vsi ostali spregledajo priložnosti, najti nove izzive za rast in prodor tudi na najbolj zahtevne trge. Hitrorastoča podjetja so bila in še vedno so poganjalec gospodarske rasti, saj medtem ko hitro rastejo, ustvarjajo prihodke, ustvarjajo nova delovna mesta, na ta način ustvarjajo dodano vrednost za celotno gospodarstvo. Zato so nujno potrebna za stabilno gospodarsko rast,« so prepričani. Slovenski podjetniški sklad različne oblike spodbud namenja tudi v podjetniške projekte, ki zagotavljajo hitro rast, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in povečanju konkurenčnosti tako v tehnologijah prihodnosti kot ostalih sektorjih, pomembnih za ekonomski in družbeni razvoj. »In hitrorastoča podjetja so prav gotovo ena izmed skupin podjetij, ki so izredno pomembna za družbo kot celoto,« poudarijo.

Število hitrorastočih podjetij (HRP) po posameznih obdobjih

Analizirali skoraj 120 tisoč podjetij

Tudi letos je Ajpes iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravil seznam hitro rastočih podjetij. To počne že od leta 2011, tokratno petletno opazovano obdobje pa je med leti 2017 in 2021. So pa letos upoštevali podjetja, ki imajo več kot dva zaposlena, čisti prihodki od prodaje v letu 2021 so morali presegati 157.000 evrov in so morali dvakratno preseči povprečno rast istih v gospodarstvu, število zaposlenih v letu 2021 ni smelo biti manjše kot leta 2017, dodana vrednost na zaposlenega pa je morala preseči 31.000 evrov. Pomembno je bilo tudi, da podjetje v opazovanem obdobju ni ustvarilo kumulativne izgube.

V analizo so vključili 119.632 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov (podjetij), med katerimi jih merila za hitro rastoče podjetje izpolnjuje 4.145. Letos se je med hitro rastoča podjetja prvič uvrstilo 775 podjetij, na seznamu pa je tudi 40 podjetij, ki se na seznam najuspešnejših podjetij uvrščajo že od samega začetka seznama – od leta 2011 naprej.

Zaposlovali so skoraj 13 odstotkov vseh delavcev v državi

Kaj kažejo podatki? V obdobju med letoma 2017 in 2021 so hitro rastoča podjetja predstavljala 3,5 odstotka vseh podjetij, zaposlovala so 12,9 odstotka vseh delavcev v državi (71.487) in dosegla 21,8 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje. Število hitro rastočih podjetij je bilo nižje le v letih, ko je štiriletno povprečje zajemanja vključevalo tudi leti 2008 in 2009, ki sta prinesli finančno krizo in gospodarske pretrese. Zelo verjetno je tokratna nizka številka posledica pandemije.

Največ hitro rastočih podjetij prihaja iz Osrednjeslovenske regije, in sicer 1.567, kar predstavlja 37,8 odstotka. Sledita ji Podravska (579 oziroma 14 odstotkov podjetij) in Savinjska (13.794 podjetij oziroma 11,2 odstotka). Glede na število vseh delujočih podjetij v regiji pa imata največ hitro rastočih podjetij Koroška regija (4,2 odstotka) in Jugovzhodna Slovenija (3,9 odstotka), najmanj jih ima Obalno-kraška regija (2,6 odstotka).

Število hitrorastočih podjetij v obdobju 2017–2021 po regijah

Na lestvici 775 novih podjetij

Podatki kažejo, da se je tokrat na lestvico uvrstilo kar 775 novih podjetij. Kot pravijo na Ajpesu, so gonilna sila rasti in zaposlovanja majhna in srednje velika podjetja, ki skupaj predstavljajo 52,9 odstotka vseh hitro rastočih podjetij. V letu 2021 so ta podjetja zaposlovala kar 67,4 odstotka vseh delavcev in ustvarila več kot polovico (56,7 odstotka) vseh čistih prihodkov od prodaje v hitro rastočih podjetjih.

Ajpes navaja, da je najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij in ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, kjer je delovalo 965 hitro rastočih podjetij (23,3 odstotka vseh). V njih je bilo zaposlenih 18,6 odstotka vseh delavcev med hitro rastočimi podjetji, ustvarili pa so 7,4 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje. Po številu zaposlenih je najpomembnejša predelovalna dejavnost, kjer je delovalo 920 oziroma 22,2 odstotka hitro rastočih podjetij. Ta so zaposlovala 37,4 odstotka vseh delavcev in ustvarila 5,3 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje.

(Visited 85 times, 1 visits today)
Close