Evropska federacija združenj medicinskih sester poziva slovenske politike k ureditvi razmer v zdravstveni negi

oktober 2, 2019
Andreja Šalamun

»Evropska federacija združenj medicinskih sester (EFN) poziva vse politike in oblikovalce politik v Sloveniji, da proaktivno upoštevajo zakonodajo EU, okrepijo stroko zdravstvene nege in tako razvijejo ekosisteme, osredotočene na državljane,« so predstavniki EFN zapisali v pozivu, ki so ga v torek, 1. oktobra, poslali predsedniku vlade Marjanu Šarcu, ministru za zdravje Alešu Šabedru in predsedniku odbora za zdravstvo Francu Trčku.

V pozivu k ureditvi razmer na področju zdravstvene nege v Sloveniji so poudarili, da so medicinske sestre temelj zdravstvenega in socialnega varstva in da ni potrebe po degradaciji medicinskih sester in stroke zdravstvene nege, kot to želijo zdravniki, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).

Med drugim so predstavniki EFN izrazili presenečenje nad tem, da se slovenska zdravniška združenja nenadoma postavljajo proti stroki zdravstvene nege. V pismu je federacija zapisala: »Slovenske politike opozarjamo, da znanstveni dokazi kažejo, da povečana stopnja izobrazbe na področju zdravstvene nege vodi k boljšim izidom pri pacientih. Ugotavljamo, da je višji delež diplomiranih medicinskih sester v bolnišnicah povezan s pomembno nižjo smrtnostjo, z boljšo oceno pacientov glede njihove oskrbe in z manj negativnimi izidi. Vsako 10-odstotno zmanjšanje deleža diplomiranih medicinskih sester je povezano z 12-odstotno rastjo verjetnosti smrti pacientov.«

(Visited 21 times, 1 visits today)