6:26 pop ZANIMIVO

Svet ptic: Veliki skovik, nočna ptica, ki jo pogosteje slišimo, kot vidimo

Velikemu skoviku so ljudje po Sloveniji, zaradi značilnega oglašanja tchuk-tchuk-tchuk, nadeli domače ime “čuk”.

Veliki skovik (Otus scops) je nasprotno od svojega imena pravzaprav majhna, do 20 cm visoka sova, katere razpon peruti je med 47 in 53 cm.

Gre za nočno vrsto ptice, ki jo običajno prej slišimo kot vidimo. Če imamo srečo, da jo vidimo, jo lahko prepoznamo po velikih rumenih očeh in vitki pokončni postavi. Zanjo so značilni tudi izraziti ušesni čopi, ki jih lahko zloži na teme in jih zato vedno niti ne opazimo.

Telo je gosto vzdolžno progasto in ima izrazit obrazni pajčolan. Barva perja je v rdečih ali sivih odtenkih – podobna barvi lubja.

Sova, ki se seli zaradi hrane

Veliki skovik je edina naša sova selivka, ki jeseni odleti v Afriko in se aprila vrne. Seli se izključno zaradi hrane, saj se prehranjuje le z velikimi žuželkami. Svoj plen išče predvsem v mejicah, gozdnih robovih, na travnikih in v visokodebelnih sadovnjakih. Na plen preži s sušic in drevesnih osamelcev.

Gnezdišča veliki skovik izbira na toplejših lokacijah

Veliki skovik je toploljubna vrsta, ki za gnezdenje izbira topla prisojna pobočja v odprti in ekstenzivno obdelani kulturni krajini. Gnezdi najpogosteje v drevesnih duplih starih visokodebelnih sadovnjakih, manjših redkih gozdičkih in drevesnih osamelcih. Samica med sredino maja in konec junija v duplo ali gnezdilnico znese 3 do 6 belih in popolnoma okroglih jajc. Po 24 do 25 dneh valjenja, se izvalijo puhasti mladiči. Mama prvih 10 dni ostane v gnezdu z mladiči, za hrano skrbi izključno oče. Potem mladiče intenzivno krmita oba starša.

Ogrožena vrsta zaradi pomanjkanja hrane in življenjskega prostora

Zaradi opuščanja in izsekavanja visokodebelnih senožetnih sadovnjakov, mejic in drevesnih osamelcev, številčnost populacije velikega skovika močno upada. Ptici v korist niso niti prepogoste košnje travnikov, gnojenje ter spreminjanje travnikov v njive in pretirano rabo fitofarmacevtskih sredstev, saj na njivah vse prehitro izginja tudi njen plen (kobilice, druge žuželke in pajki). V Sloveniji je veliki skovik močno ogrožena vrsta.

Vir. Krajinski park Goričko

Poglejte si še več zanimivih ptic:
od gozdnih specialistov do ptic Divje Slovenije.

(Visited 639 times, 11 visits today)
Close