Avtor BR; foto: shutterstock.com 6:01 pop ZANIMIVO

Svet ptic ujed: Sokol selec – zelo hitra in spretna ptica

Sokol selec v 19 podvrstah živi po vsem svetu, a je malo številčen.

Sokol selec (Falco peregrinus) ima zgornjo stran glave, vratu in hrbta temno sive barve, spodnja stran je bela in gosto, prečno temno progasta. Od kljuna proti vratu poteka temen brk. Oči so temno rjave, noge pa rumene. Spola se po barvi perja ne razlikujeta, je pa samica od samca precej večja.

Velja za najhitrejšo žival na svetu, v strmem navpičnem letu napada plen s hitrostjo do 320 km/h.

Gnezda si ne gradi sam

Živi v gozdni in odprti pokrajini s previsnimi stenami ter v mestih. Gnezdi med aprilom in julijem na policah v skalnih stenah, v zapuščenih gnezdih ujed in čapelj, v večjih linah visokih mestnih stavb, a gnezda si ne gradi sam. Samica znese 3 do 4 umazano bela jajca z gostimi rdeče rjavimi lisami.

Sokol selec uravnava mestno populacijo golobov

Prehranjuje se predvsem s pticami, ki jih lovi v letu, od velikosti kosa do vrane. Ker sokol selec velja za naravnega plenilca mestnih golobov in vran, ga povsod po svetu naseljujejo v mesta. Najprej izlovi poškodovane in bolne ptice, ki jih najlažje ujame, nato pa uravnava mestno populacijo perjadi.

Ogroža ga krivolov in kemikalije podeželja

Sokol selec je bil v preteklosti skoraj iztrebljen, predvsem zaradi krivolova, danes pa zaradi zastrupljanja poljskih živali, ki jih lažje ujame, s strupenim plenom pa se potem zastrupi tudi sam. Zdaj ga uspešno naseljujejo povsod po svetu.

TULE lahko spremljate našo poletno serijo o pticah ujedah v Sloveniji.

Vir: Gnezdilnice

(Visited 282 times, 2 visits today)
Close