2:05 pop TURIZEM

Želja po potovanjih se počasi veča

Evropska potovalna komisija je objavila četrto od šestih poročil, namenjenih spremljanju kratkoročnih potovalnih namer znotraj Evrope.

Delež Evropejcev, ki nameravajo potovati v naslednjih šestih mesecih se je od merjenja v novembru povečal z 49 % na 52 %. Delež takih, ki nameravajo potovati od aprila do junija 2021 se je dvignil na tretjino anketiranih.

Med vprašanimi se želja po potovanjih znotraj Evrope počasi dviga, saj 40 % vprašanih namerava obiskati drugo evropsko državo, medtem ko bo 36 % potovala znotraj domače države.

Pripravljenost potovati ostaja močno odvisna od situacije povezane s COVID-19 in cepivom. Evropejce na potovanjih najbolj skrbijo karantenski ukrepi, naraščajoče število primerov okužb s COVID-19 in strah pred okužbo na destinaciji.

Med evropskimi državami v katere nameravajo potovati najpogosteje navajajo Španijo, Italijo, Francijo, Grčijo, Nemčijo in Veliko Britanijo.

Turisti v večini še vedno potujejo z namenom oddiha, sledijo pa tisti, ki obiskujejo prijatelje in družino.  Pri načrtovanju naslednjega potovanja so vprašani še vedno najbolj navdušeni nad mestnimi oddihi, sledi pa dopustovanje na morju ter obiskovanje kulturnih in zgodovinskih središč.

Varnost destinacije bo pomembna

Odkritje zdravila oziroma cepiva za COVID-19 bo imelo blag pozitiven vpliv na potovanja, saj se je delež vprašanih (46 %), ki trdi, da nameravajo potovanja, ki so jih načrtovali pred situacijo opraviti takoj, ko bo na voljo zdravilo ali cepivo, še povečal. Popotniki, ki bi si na potovanja želeli takoj, imajo še vedno največ pomislekov zaradi karantenskih ukrepov med potovanjem, naraščajočega števila primerov COVID-19 na destinaciji, ki bi jo želeli obiskati, strahu pred okužbo na destinaciji, hitrega spreminjanja potovalnih omejitev med potovanjem in bolezni med potovanjem.

Na prihodnjih potovanjih si Evropejci želijo predvsem varnosti in zdravja (23 %), sledi pa pomemben motiv iskanja miru in sprostitve (15 %) ter cenovna dostopnost (10 %) potovanja.

V tem valu raziskovanja so anketiranci kot ključne dejavnike za potovanja navedli odkritje cepiva za COVID-19, uspešnost destinacije pri spopadanju s COVID-19 in možnost nenadne ad-hock odpovedi. Viri informacij, ki jim vprašani najbolj zaupajo, ostajajo spletne platforme z mnenji uporabnikov, sledijo destinacijske spletne strani in družbena omrežja, priporočila prijateljev ter spletne strani in družbena omrežja nastanitvenih obratov. Dva od treh vprašanih se na potovanjih počutita bolj varno in sproščeno, ko so vpeljani strogi zdravstveni in varnostni protokoli.

 

Vir:STO

(Visited 175 times, 1 visits today)
Close