Avtor bv; foto: adobestock 11:23 dop TURIZEM

V kako čistih vodah se bomo kopali letos (po Evropi in v Sloveniji)?

Najnovejše letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih voda kaže, da malo več kot 85 % evropskih kopališč dosega najstrožje standarde EU glede čistosti vode.

Poleg tega 96 % od pregledanih 21.766 kopališč izpolnjuje minimalne zahteve glede kakovosti v skladu s pravili EU, pri čemer je le 1,5 % ocenjenih kot »slabih«.

V oceni, ki jo je pripravila Evropska agencija za okolje, je poudarjeno, kje lahko kopalci letos poleti najdejo varna kopališča v Evropi. Osredotoča se zlasti na varnost kopanja, in sicer s spremljanjem bakterij, ki lahko povzročijo hude bolezni pri ljudeh, in ne na splošno kakovost vode.

Od sprejetja direktive o kopalnih vodah leta 2006 se je delež kopalnih voda s slabo kakovostjo v zadnjem desetletju zmanjšal in je od leta 2015 stabilen. Vendar so zdravstvena tveganja zaradi plavanja v kopalnih vodah lahko ponekod še vedno težava, saj je bilo leta 2023 sporočenih 321 »slabih« območij v EU.

Največji delež odličnih kopalnih voda je v Grčiji, na Hrvaškem, Cipru in v Avstriji. V Belgiji, Bolgariji, Luksemburgu, na Malti, v Avstriji in Romuniji so vse uradno opredeljene kopalne vode v letu 2023 izpolnjevale vsaj minimalni standard kakovosti.

TULE lahko pogledate oceno vseh kopališč na zemljevidu.

Kako je s čistostjo kopališč v Sloveniji?

V Sloveniji je bilo lani pregledanih 47 kopališč, in sicer 21 ob morju, 26 pa ob rekah in jezerih. 37 jih je prejelo oceno odlično (78,7 %), 8 oceno dobro in 1 oceno zadostno. Kot »slabo« ni bilo ocenjeno nobeno kopališče.


Preverite tudi: Zemljevid kopalnih voda v Sloveniji – s kakovostjo in temperaturami

(Visited 54 times, 1 visits today)
Close