4:09 pop TURIZEM

Slovenski turizem: zelena butična destinacija za zahtevne goste

Slovenska turistična organizacija je konec avgusta napovedala, da bodo njene aktivnosti v skladu z vizijo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 usmerjene v povečevanje prepoznavnosti Slovenije kot ‘zelene butične globalne destinacije za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi’.

Med ključnimi cilji so navedli:

  • Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije za 5-zvezdnična doživetja, njenih produktov in posamičnih destinacij.
  • Povečanje konkurenčnosti turističnih produktov, temelječih na principih trajnostnega razvoja.
  • Podpora projektom kulturnega turizma s ciljem narediti Slovenijo do leta 2020 prepoznavno kot destinacijo kulturnega turizma za goste, ki prihajajo s primarnim in sekundarnim motivom kulture.
  • Osredotočanje na zahtevne in bolj dobičkonosne ciljne segmente in povečanje prvovrstne izkušnje (pred, med in po obisku Slovenije).
  • Povečanje števila prihodov in prenočitev ter povečanje priliva iz naslova izvoza potovanj.

Nosilna tema je kulturni turizem

Napovedujejo številne aktivnosti, s katerimi bodo dosegli te cilje, med njimi:

  • Preoblikovanje sistema trženjskega upravljanja slovenskega turizma z vzpostavitvijo sistema 4 makroregij: Alpske, Mediteranske, Termalno Panonske Slovenije ter Ljubljane in Osrednje Slovenije.
  • Nosilna trženjska tema je kulturni turizem, ki bo implementirana v posamična orodja STO.
    Pospeševanje razvoja zelenih, inovativnih produktov z višjo dodano vrednostjo in izboljšanje njihove konkurenčnosti.
  • Krepitev znamke I feel Slovenia in vzpostavitev arhitekturnega sistema.

Osredotočili se bodo na ključne trge (Italija, Avstrija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Francija, Ruska federacija), na rastoče perspektivne trge (države Beneluksa, Švica, Danska, Finska, Madžarska, Poljska, Češka, Hrvaška, Srbija) in na oddaljene trge (ZDA, države skupine GCC, Izrael, Kitajska, Južna Koreja).

Sodelovali bodo tudi pri pospeševanju trajnostnega razvoja slovenskega turizma predvsem prek upravljanja in razvoja Zelene sheme slovenskega turizma in krepitve blagovne znamke Slovenia Green.

Vir: STO

(Visited 452 times, 2 visits today)
Close