Na sproščen in poučen sprehod v habitat Temenica

1 septembra, 2020

Habitat Temenica, ki se nahaja na Dolenjskem v bližini Novega mesta, je vključen v Naturo 2000. Reka Temenica, pestrost živalski in rasltinskih vrst ter številne poti, primerne za vsakogar, so skupaj z zanimivostmi območja vsekakor dober razlog za obisk.

Reka Temenica s svojo značilno strugo, ki večkrat spremeni smer, nudi življenjski prostor več vrstam živih bitij.

 

Močvirska sklednica, vidra in bober

Ob spodnjem toku Temenice na primer prebiva ena pomembnejših dolenjskih populacij močvirske sklednice, ki je edina slovenska domorodna sladkovodna želva in je zaradi uničevanja močvirij vse bolj ogrožena. V reki Temenici se prehranjuje tudi vidra, ki je eden najbolj ogroženih evropskih sesalcev.

Prisoten je tudi bober, ki je do nedavnega v Sloveniji veljal za izumrlo vrsto, vendar se je k nam priselil l. 1998 kot posledica naselitve na Hrvaškem in si danes izbojuje svoj prostor. Je ključna vrsta, saj svojo dejavnostjo vpliva na celotni ekosistem. „Od njegove prisotnosti je odvisen obstoj številnih drugih vrst živih bitij. Bober vzdržuje posebno vrsto naravnega okolja, mokrišča. Z gradnjo jezov upočasni vodni tok, s čimer izboljša kakovost vode, kar vpliva na celotno združbo v vodi. Poveča se vsebnost ogljika, zmanjša se vsebnost dušika in zniža se pH vrednost,“ pojasnjujejo v LifeHabitat.

 

Spletna aplikacija Habitat Temenica ima namen prikazati živa bitja, tako rastlinska kot tudi živalska, ki so v bližini reke Temenice našla svoj prostor za bivanje.

 

Peš poti po habitatu

Po habitatu je več zanimivih poti za pohode ali za kolesarje, različnih dolžin. Ena med njimi je  krožna pešpot „Gremo peš“, na desnem bregu reke Temenice. Pot je dolga 5,5 kilometra in traja okoli ure in pol, poteka po ravnem, je pa bolj primerna za suho vreme.

Prične se pri Gostilni na letališču, po poljski poti, posuti s peskom. Na levi strani začetka poti se s pomočjo dreves, ki rastejo ob reki Temenici lahko oceni zavitost rečne poti. „Pogled na travnike v različnih letnih časih nudijo različne delovne aktivnosti kmetovalcev kot tudi prelate različnih ptic. Spomladi in jeseni je mogoče opaziti jato labodov, ki se pasejo na dobro premočenih travnikih,“ opišejo pot v habitatu. Pot je krožna, zato se po lastni presoji lahko podamo levo ob strugi reke Temenice ali pa desno ob letališču Prečna.

 

Zanimivo: Iskanje meteorita

Del meteorita, ki je padel na zemljo 28. februarja letos, so našli 4. marca, v okolici pa naj bi jih bilo še več – iskanja se nadaljujejo, ostanke meteorita iščejo tudi tujci.

 

Prihaja opazovalnica

V načrtu je postavitev opazovalnice Habitata Temenica. „Odločitev, kje postaviti opazovalnico, bo sprejeta v letu 2020. Odločili se bomo na osnovi lokacije, ki se nam bo zdela najbolj primerna in ki ji bo naša arhitektura opazovalnice, ki smo jo že pripravili, najbolj ustrezala,“ povedo na projektu.

 

https://lifehabitats.com/sl/temenica/

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 161 times, 1 visits today)