Brda so naj podeželska skupnost v Sloveniji

24 oktobra, 2021

Brda so prepričala z vizijo trajnostnega razvoja v sožitju s potrebami lokalnega prebivalstva, kulturno in naravno dediščino ter vinogradniško pokrajino. Evropsko združenje za razvoj podeželja in obnovo vasi – ARGE je v svoji 16. ediciji izpostavil temo »Lokalni odgovori na globalne izzive«. Na natečaju je sodelovalo 26 lokalnih skupnosti iz 12 evropskih držav.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) in Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: DRSP) sta oblikovala komisijo, to pa so najbolj prepričala Brda. Med svojim dvodnevnim bivanjem v Brdih je komisija preizkusila tipične briške jedi, spoznala ključne mejnike v razvoju briške lokalne skupnosti, primere uspešnega črpanja evropskih sredstev za obnovo briške dediščine in izboljšanje kakovosti bivanja (npr.: obnovi Vile Vipolže in vasice Šmartno ter velikopotezni projekt preskrbe s pitno vodo Mrzlek idr.), investicije na področju infrastrukture (obnova komunalne in cestne infrastrukture) ter strategijo razvoja na področju mladine, skrbi za starejše, zdravstvenih in socialnih storitev, skrbi za okolje, sožitja turizma z lokalnim razvojem, sodelovanja ponudnikov in nenazadnje medgeneracijskega sodelovanja. Briška ekipa je komisiji predstavila tudi inovativne projekte promocije lokalnih posebnosti, kot npr. Masterclass Brda home of rebula, Krog umetnosti – Art Circle, vpis v Unescov seznam svetovne dediščine idr.).

V Brdih poudarjajo pomen sodelovanja

Direktorica Zavoda za turizem. Kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec: »Ob prejemu naziva Naj podeželska slovenska skupnost smo se zavedali pomembne vloge, ki smo jo prevzeli kot nacionalni predstavnik na evropskem natečaju ARGE. Z lokalnimi ponudniki smo želeli poleg vseh zgodovinskih, investicijskih in razvojnih projektov občine mednarodni komisiji čimbolj nazorno prikazati naš vsakdan. Tesno sodelovanje lokalnega prebivalstva, ključnih gospodarskih in turističnih subjektov ter javnih služb. Ravno to sodelovanje vseh prebivalcev ter ključnih deležnikov, navezanost na briško zemljo in lokalne produkte, enotna celostna strategija ter želja po razvoju so pripeljala Brda na svetovni zemljevid z vidika prepoznavnosti regije, kot tudi do prejema izjemnega priznanja, zlate plakete na Evropskem natečaju ARGE. Kot ob vsakokratnem prejemu priznanj, tudi tokrat poudarjam, da je hkrati naša zaveza stremeti naprej, delati na razvoju in ustvarjati še boljše pogoje bivanja tako za vse naše prebivalce kot za obiskovalce, ki k nam prihajajo.«

 

Vir: STO

Nazaj na kategorijo turizem.
(Visited 94 times, 1 visits today)