12:28 pop REVIJA V SOŽITJU

Trudijo se, da se varovanci pri njih počutijo doma

Dom upokojencev Kranj že 47 let uspešno in kakovostno skrbi za 214 stanovalcev, kjer poleg institucionalnega varstva nudi tudi pomoč na domu še več kot 200 občanom Kranja in Šenčurja. V domu je 154 zaposlenih, pri delu jim pomagajo različni zunanji strokovnjaki. Opravljajo tudi dnevno varstvo, dostavo kosil in storitve v oskrbovanih stanovanjih.

 

Varno okolje in številne aktivnosti

»Trudimo, da naši varovanci Dom doživljajo kot svoje domovanje, kjer se počutijo varne in sprejete. Nudimo jim tudi različne aktivnosti, obiske glasbenih skupin, popotnikov in seveda druženja s prostovoljci,« pravi direktorica Nadja Gantar. Med aktivnostmi izpostavlja zgodovinski krožek, žoga bend, pevski zbor, knjižnico, druženje ob križankah – kjer se vsak vključi tja, kamor želi. Dodaja, da njihovi varovanci pohvalijo odnos zaposlenih do njih in dodatne aktivnosti, pomembna pa jim je tudi kakovostno pripravljena hrana.

 

Nemoteno bivanje v času Covid-19

Tudi v času Covid-19 življenje v domu poteka po ustaljenem ritmu, pri čemer obiske prilagajajo epidemiološki situaciji. »Imamo izdelane štiri scenarije za obiske – od nikakršnih omejitev do zaprtja doma. Do zdaj nam je uspelo ostati brez okužbe. Izdelan imamo tudi krizni načrt za obvladovanje epidemije in pripravljeno sivo in rdečo cono, v primeru, da bi ju potrebovali. Če so obiski omejeni ali če je dom začasno zaprt, takoj vzpostavimo druge poti komuniciranja s stanovalci in svojci – pisno preko elektronske pošte, po telefonu ali z videoklici,« razlaga Nadja Gantar.

 

Celovita vključenost svojcev

Pomemben deležnik doma so svojci varovancev. Pred njihovo vključitvijo v dom s svojci opravijo pogovor, kjer jim predstavijo način dela in pozitivne izkušnje. »Skupaj z njimi načrtujemo ustrezno obliko pomoči, ki jo nudimo, zlasti za osebe z demenco: njihov svojec se lahko vključi v dnevno varstvo, lahko uporabi kratkotrajno namestitev, pomoč socialnih oskrbovalk pomoči na domu ali le dostavo kosila. Skozi vključevanje v te storitve nas uporabniki spoznajo, približamo jim življenje v domu, kar jim kasneje pomaga pri odločitvi, kako naprej. Še zlasti pomembna pa je podpora svojcev pri vključevanju varovancev v dom,« poudarja Nadja Gantar.

 

(Visited 66 times, 1 visits today)
Close