12:38 pop REVIJA V SOŽITJU

Svojim varovancem zagotavljajo celovito oskrbo

Dom Petra Uzarja je lani praznoval 40-letnico obstoja. Danes v njem biva 181 stanovalcev, vsakdanji kruh pa si tu služi 130 zaposlenih. Ponaša se kar s tremi certifikati: Družini prijazno podjetje, Družbeno odgovorno podjetje, E-QALIN.

 

Prijazni do oseb z demenco

V zadnjih letih so začeli z uvajanjem novega koncepta dela z uporabniki v institucionalnem varstvu. Še posebej je izstopajoče razvijanje koncepta dela na enotah Deteljica in Spominčica, ki sta namenjeni oskrbi oseb z demenco.

 

Urejeni v gospodinjske enote

Oddelki v Domu Petra Uzarja so oblikovani v gospodinjske enote. Vsaka ima svojo kuhinjo in gospodinjo, ki skrbi za družabno življenje stanovalcev in njihovo povezovanje. Gospodinje pri svojem delu aktivno vključujejo stanovalce (peka peciva, kuhanje kave, priprava manjših obrokov, praznovanje rojstnih dni, priprava in praznovanje praznikov itd.). Znotraj vsake enote deluje stalna ekipa zdravstvene nege in oskrbe, kar odlično vpliva na stanovalce in zaposlene, ker tako poznajo zdravstveno stanje, navade, potrebe, želje in življenjsko zgodbo stanovalcev.

Posebej zanimiv prostor je več namenski prostor galerija, opremljen z multimedijsko opremo, ki omogoča izvajanje kulturno-družabnih prireditev. Tako galerija kot dvorišče pred vhodom doma omogočata druženje in stik stanovalcev z lokalno skupnostjo. Na domskem vrtu stoji sodoben vadbeni park, ki je namenjen ohranjanju in razvijanju fizičnih sposobnostih in ravnotežja starih ljudi. Stanovalci pa lahko obiščejo tudi vrt z visokimi gredami, domski sadovnjak in čebelnjak.

Regijski gerontološki center

Zaradi potreb v skupnosti ima dom Center za aktivno in prijetno staranje (CAPS), ki deluje kot regijski gerontološki center, v okviru katerega deluje informativna točka, kjer se lahko zainteresirani informirajo o demenci, delovanju institucionalnega varstva in pomoči na domu; odvijajo se delavnice in predavanja za širšo javnost. V letu 2019 je dom postal tudi Demenci prijazna točka. Dom Petra Uzarja ima z Občino Tržič sklenjeno tudi pogodbo za izvajanje pomoči na domu.

 

Povezovanje z zdravstvenimi ustanovami

Dom je ravno zaključil z operacijo GEROBUS – lokalno za globalno za aktivno in prijetno staranje, ki temelji na ohranjanju zdravja, telesnih in fizičnih lastnosti starejših ter na ozaveščanju ljudi o demenci. Skupaj s konzorcijskima partnerjema Osnovno zdravstvo Gorenjske OE Zdravstveni dom Tržič in Lekarno Deteljica, d. o. o. pa izvaja projekt ‘Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše’, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Cilj projekta je zagotavljanje k upravičencu usmerjene integrirane oskrbe in vzpostavitev povezave med sistemi zdravstva in socialnega varstva.

Uspešni v boju s Covid-19

Kot vsi ostali domovi pa se je znašel tudi v boju s Covid-19. Dom za enkrat še ni imel potrjenega primera bolezni, ker se vsi skrbno držijo ukrepov za preprečevanje širjena okužb. Ravno zato dom ostaja odprt za obiske, obiski potekajo po predhodni telefonski najavi ob določenih terminih preko celega tedna.

 

(Visited 64 times, 1 visits today)
Close