12:36 pop REVIJA V SOŽITJU

»Stanovalcem se trudimo omogočiti bivalne pogoje, kot bi jih v starosti želeli zase«

Dom starejših občanov Preddvor ima dve enoti (Naklo in Preddvor), kjer stanuje 233 stanovalcev (Naklo 46, Preddvor 187).

 

Prehod iz zdravstvenega v psihosocialni model

Z januarjem 2020 smo vstopili v večletni izobraževalni proces ‘Kultura usklajenih odnosov’, kar bo v prihodnosti pomenilo spremembo koncepta dela v našem domu (prehod iz zdravstvenega v psihosocialni model). S tem korakom je DSO Preddvor stopil v smer intenzivnega razvoja v smeri normalizacije življenja in individualiziranega pristopa do stanovalcev.

Kultura usklajenih odnosov kaže v praksi domov za starejše presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih.

Gre za spremembo kulture, ki predstavlja temeljna in splošna sprejeta prepričanja in odraža temelje neke organizacije. Lahko bi rekli, da gre za obrezovanje drevesnih korenin – torej za poenotenje vrednot v naši ustanovi.

Ustvarjanje pogojev na domovanje

V našem domu smo začeli ustvarjati pogoje za DOMOVANJE. Naj navedem samo nekaj vidikov sprememb, ki so se in se bodo začele dogajati v našem domu:

  • vsak dan za stanovalce skrbi isto osebje,
  • stanovalci bivajo v manjših gospodinjskih skupnostih (do 25 ljudi),
  • osebje skupaj s stanovalci odloča o poteku bivanja v gospodinjski skupnosti (kako bo potekal dan, kaj bomo počeli, ritem vstajanja in spanja, kdaj, kje in kaj jesti …),
  • svojci stanovalca so pomembni in dobrodošli člani tima, s katerimi sodelujemo,
  • želimo si, da bi s stanovalci lahko živeli tudi njihovi hišni ljubljenčki,
  • želimo spoštovati zasebnost stanovalcev in njihove potrebe.

Ključna sprememba se je/se bo začela s pisanjem življenjskih zgodb stanovalcev, kjer človek (stanovalec) pride v ospredje z vsemi svojimi potrebami in dosedanji primat zdravstvene nege zavzame drugoten pomen. O stanovalcih smo se začeli pogovarjati na srečanjih v nadstropju, kjer  načrtujemo ustanovitev gospodinjskih skupnosti.

Ključno pri tem zahtevnem projektu spreminjanja kulture v našem domu je uvedba referenčnih oseb (zaposlenih), ki bodo prevzeli skrb na treh ravneh za vsakega stanovalca, in sicer naloge: do stanovalcev, do svojcev in do ekipe (zaposlenih).

Zahtevno soočanje s Covid-19

Letos smo se soočili s situacijo Covid -19 in smo imeli pred nekaj meseci okužbo v Enoti Naklo. Ravno v teh dneh se soočamo s prisotnostjo virusa v Enoti Preddvor. Za vse nas je velik izziv, kako zagotoviti varno okolje za stanovalce in jim hkrati omogočiti, kar se da, normalno bivanje v domu.

V ta namen poskušamo z izvirnimi predlogi doseči normalizacijo življenja: npr. skupna telovadba na balkonih, terasi in vrtu, torkov dan za ogled filmov, omogočanje video klicev s svojci ipd.

Naša vizija je zelo preprosta: Omogočiti stanovalcem take pogoje bivanja, v katerih bi želel živeti sam, če bo potrebno, da jesen življenja preživim v domu za starejše.

 

Matej Križanič, Direktor DSO Preddvor

(Visited 136 times, 1 visits today)
Close