12:26 pop REVIJA V SOŽITJU

Pandemija razgalila posledice dolgoletnega zanemarjanja skrbi za starejše v Sloveniji

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je konec septembra pozvala prebivalce, naj z upoštevanjem preventivnih ukrepov pomagajo zavarovati ranljive skupine. Objavljamo njihov poziv.

»Čeprav je pandemija z raznolikimi posledicami za zdravje, počutje in blagostanje prizadela vse ljudi, največje breme koronavirusa nosijo starejši,« opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije ob letošnjem Mednarodnem dnevu starejših, ki smo ga obeležili 1. oktobra. Ob občutno višjemu tveganju za resen potek koronavirusne bolezni se starejši v večji meri kot ostali soočajo še s številnimi manj vidnimi učinki pandemije, kot so nižja kakovost življenja, otežen dostop do zdravstvenih storitev, poslabšanje počutja in duševnega zdravja, osamljenost in zapostavljenost ter tudi stigmatizacija.

Skupnost zato poziva vse prebivalce, da z doslednim upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov prispevajo k preprečevanju širjenja okužb s koronavirusom. Le s skupnim odgovornim ravnanjem bomo lahko kot družba, ki dejansko ceni bogat prispevek starejših k družbenemu razvoju, raznolikosti in kakovosti življenja, v kar največji možni meri zaščitili vse ranljive skupine, med katere sodijo tudi starejši.

 

Več pozornosti in virov za varno, dostojno in kakovostno življenje

Po podatkih Sklada Združenih narodov za prebivalstvo (UNFPA)* simptomatični posamezniki v svojih 70. letih dvajsetkrat pogosteje potrebujejo bolnišnično zdravljenje kot mladi odrasli, okuženi s koronavirusom. Podatki prav tako kažejo na občutno rast tveganja za smrt po 60. letu starosti, izidi zdravstvene obravnave pa se s starostjo progresivno poslabšujejo.

Skupnost hkrati politične odločevalce poziva, naj s pospešenimi vlaganji v nove in obstoječe zmogljivosti, z razvojem sodobnih storitev in oblik pomoči za starejše ter s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo deležen kar najširše podpore vseh deležnikov, prekine dolgoletno zapostavljanje skrbi za starejše v Sloveniji. Aktualna kriza je razgalila številne posledice tovrstne politike, zato mora po mnenju Skupnosti biti zadnje opozorilo, da je treba v družbi, ki se zelo hitro stara, starejšim in njihovim bližnjim nemudoma nameniti več pozornosti in virov za varno, dostojno in kakovostno življenje.

(Visited 63 times, 1 visits today)
Close