12:34 pop REVIJA V SOŽITJU

Ohranjajo ravnovesje med ukrepi NIJZ in kakovostnim bivanjem varovancev

V Domu dr. Janka Benedika Radovljica vešče lovijo ravnotežje med ukrepi države za preprečitev okužbe s Covid-19 in zagotavljanjem storitev, s katerimi so njihovi varovanci zadovoljni.

Dom dr. Janka Benedika Radovljica sodi med največje v Sloveniji. Imajo 222 stanovalcev, za občine Radovljica, Bled in Gorje pa izvajajo tudi pomoč na domu, in sicer za 120 uporabnikov. Nudijo tudi dostavo kosil na domu. V Domu je zaposlenih 153 ljudi.

Zagotavljanje čim višje kakovosti bivanja

Direktor Alen Gril pravi, da jim v sedanjih izjemnih razmerah uspeva ohranjati ravnotežje med nujnimi ukrepi za preprečitev okuženosti s Covid-19 in izpolnjevanjem svojega socialnega poslanstva. »Naši stanovalci so tukaj doma. Zagotavljati jim moramo čim boljše pogoje za bivanje, zato vse aktivnosti, ki to omogočajo, redno izvajamo,« razlaga sogovornik. Sem sodijo fizioterapija, delovna terapija, animacija, v domski park pridejo klovni, pevski zbori in drugi nastopajoči. Poleti pa so svoje stanovalce, ki so za to bili sposobni, odpeljali na tridnevni izlet v Rogaško Slatino, kjer so porabili svoje turistične bone, nad čimer so bili navdušeni.

Reorganizirajo tudi dejavnost zdravstvene nege, po kateri se v Domu potrebe povečujejo. Za to skrbijo pomočnica direktorja Alenka Terbovc in štiri diplomirane medicinske sestre.

 

Povezave tudi s svojci

V času zaprtja doma stike varovancev s svojci omogočajo prek video povezav in telefona. Ti pa lahko domsko življenje spremljajo prek Facebooka in spletne strani doma. »Če bi strogo sledili ukrepom države za preprečitev okužbe s Covid-19, bi bilo bivanje naših varovancev v domu zelo okrnjeno, kar bi vodilo v anksioznost in tudi depresije ter bi vplivalo na njihovo celotno zdravstveno stanje,« razlaga Alen Gril.

 

Pripravljeni na morebitne okužbe

Kljub poostrenemu nadzoru pa so pripravljeni tudi na razmere, če bi v domu prišlo do okužbe s Covid-19. Ob njegovi stavbi sta postavljena dva kontejnerja za izolacijo, ki ju je zagotovila občina. Za tako imenovano sivo cono, kjer so nameščeni stanovalci, ki so v obdobju preverjanja okuženosti, so namenjene štiri sobe. Obenem so se gorenjski domovi dogovorili, da bo vsak zagotovil enega zaposlenega, ki bo, če bo v katerem od njih prišlo do okužbe, priskočil na pomoč – s tem so ustvarili ekipo 14 ljudi za ta namen.

 

Razvoj teče naprej

Opisane razmere pa v domu niso zaustavile projektov za krepitev poslovne in kadrovske odličnosti, ki sta osnova za zagotavljanje kakovostnih storitev za varovance. Z oktobrom pridobivajo certifikat standarda kakovosti ISO 9001, ki dokazuje njihovo usmerjenost z zagotavljanjem najvišje ravni kakovosti storitev. Sistem vodenja kakovosti so v celoti digitalizirali, vzpostavljajo intranet, s čimer prehajajo na brezpapirno administracijo. Skupaj z domom Domžale sodelujejo v sklopu kompetenčnih centrov, kar jim omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za strokovno izobraževanje zaposlenih. Vključeni so tudi v gradnjo medgeneracijskega centra na Bledu, kjer bodo kot koncesionar izvajali dnevno varstvo za občane Bleda in Gorij. Vzpostavili so tudi aplikacijo za energetski management.

 

»Dom mora biti organizacijsko in poslovno vrhunsko organiziran, da lahko uporabnikom zagotavlja kakovostne storitve, s katerimi so zadovoljni,« pravi Alen Gril, direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Kakovostni in pripadni zaposleni

Za kakovostno opravljanje storitev pa je ključno, da so si zagotovili zadostno število usposobljenega kadra – tako na področju socialnega varstva kot zdravstvene nege. Stopnja pripadnosti zaposlenih je visoka, kar se je še posebno izkazalo v času epidemije Covid-19. Ob tem se Alen Gril vsem sodelavcem zahvaljuje za kakovostno in predano delo.

(Visited 278 times, 1 visits today)
Close