Avtor Stanka Vozlič, direktorica 12:31 pop REVIJA V SOŽITJU

Odgovorno delovanje v času Covid-19, v razmerah hude prostorske stiske

V prleški vasi Lukavci v občini Križevci pri Ljutomeru je eden od petih posebnih socialnovarstvenih zavodov v naši državi – Dom Lukavci, kjer poleg starostnikov prebivajo tudi osebe z motnjo v duševnem razvoju. V njem trenutno prebiva 330 stanovalcev, zanje pa skrbi 230 zaposlenih. Njegova ustanoviteljica je od leta 1952 Vlada Republike Slovenije.

Premalo zmogljivosti za učinkovit boj z virusom

V okviru združenja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije (SSZS), katerega član je tudi Dom Lukavci, se je v času epidemije Covid-19 Ministrstvu za zdravje poslalo dopis, v katerem smo direktorji želeli predvsem opozoriti, da zavodi in domovi za starejše nimajo ustreznih prostorskih kapacitet ali arhitekturne zasnove za vzpostavitev sivih in rdečih con, ki bi zagotavljale namestitev oskrbovancev s sumom ali potrejeno okužbo z novim koronavirusom. Ministrstvo se je s težavo seznanilo in ob tem sicer zapisalo, da prosijo, da jih s tem seznanijo vsi tisti domovi, ki se pri vzpostavitvi con spoprijemajo s tovrstnimi težavami, celovite konstruktivne rešitve pa ni podalo.

 

Sivih in rdečih con ni mogoče vzpostaviti

Takoj po preklicu epidemije smo bili opozorjeni, da številna navodila in priporočila pristojnih institucij še naprej ostajajo v veljavi. Spremenila se je zgolj odgovornost v boju pred okužbo s koronavirusom, ki zavodom ob potencialnem vnosu okužbe s predvideno uvedbo tako imenovanih sivih in rdečih con ne omogoča obvarovati zdravlja zaposlenih in stanovalcev, saj je njihova zasnova v danih stanovanjskih razmerah neizvedljiva.

Skladno s tem nam je trenutno omogočeno, da v primeru vnosa okužbe prve tri stanovalce premestimo v Splošno bolnišnico Murska Sobota. Tovrstna namestitev naj bi trajala od 3 do 7 dni, kar naj bi omogočilo reorganizacijo dela in vzpostavitev sive in rdeče cone. Pri tem naj poudarim, da ima zavod skrbno izdelan načrt, ki omogoča uvedbo rdeče cone, vendar je v tej s spoštovanjem ustreznih varnostnih ukrepov možno namestiti zgolj 8 ljudi. Večje število okuženih, ki ga je na podlagi izkušenj poteka širjenja okužb v nekaterih domovih za starejše pričakovati, bi tako predstavljajo neizogibno težavo.

Zaradi zagotavljanja ustrezne varnosti bi si želeli, da bi bili vsi okuženi, ne glede na potek bolezni, premeščeni v zdravstveno oskrbo izven zavoda, s čimer bi uspešno obvarovali zdrave stanovalce.

Osebe z motnjo v duševnem razvoju se tovrstnim situacijam prilagajajo počasneje in manj efektivno, kljub prizadevanju in pomoči zaposlenih. Številni stanovalci ukrepov in navodil niso spodobni razumeti, kar dodatno otežuje delo in predvideno organizacijo. Stanovalcem, ki so imeli največ težav pri razumevanju trenutnega stanja in upoštevanju pravil, smo omogočili, kar se da, varno vsakdanje življenje, tudi nakupe in obiske domačih krajev v spremstvu zaposlenih preko javnih del. Ob tem smo ves čas upoštevali ukrepe in spremljali epidemiološko sliko.

 

Dotok stanovalcev po sklepu sodišč

V času epidemije so bile kapacitete našega zavoda polno zasedene. Kljub prostorski stiski na varovanih oddelkih, kjer vse leto presegamo uradne dovoljene kapacitete za več kot 16 odstotkov, pa so nam sodišča neprestano pošiljala sklepe o namestitvi stanovalcev proti njihovi volji in nam tako dodatno oteževala delo in ohranjanje zdravja zaposlenih in oskrbovancev.

Trenutna situacija ni spremenila naših vsakodnevnih vrednot pri delu, saj se zaposleni pri nas zavedajo poslanstva zavoda in s tem skrbi za ljudi s posebnimi potrebami, ki jim vsakodnevno nudijo kakovostne storitve, naravnane po njihovih potrebah in željah.

(Visited 127 times, 1 visits today)
Close