2:56 pop REVIJA V SOŽITJU

Celovita spletna rešitev za upravljanje pomoči na domu

Spletna aplikacija OSKRBA ONLINE družbe Aleja soft, d. o. o., vodjem pomoči na domu (PND) omogoča vodenje baze osebnih kartonov uporabnikov, zaposlenih, vpogled v trenutno stanje na terenu, pregled opravljenih storitev, efektivnih ur, poti izvajalcev s službenimi in zasebnimi vozili, izdelavo dnevnikov, poročil in statistik (občinskih, IRSSV). Omogoča prenos realiziranih podatkov v programe fakturiranja in podpira izdelavo urnikov.

Poleg opisanega zaposlenim v dolgotrajni oskrbi (DO) omogoča sprejem vloge, izdelavo ocene upravičenosti z uporabo ocenjevalnega orodja NBA, izdelavo poročila o upravičenosti, osebnega in izvedbenega načrta, izdelavo ponovnih ocen in spremljanje porabe obsega ur storitev. Aplikacija je dostopna kjerkoli in kadarkoli.

 

Tudi mobilna različica za pametne telefone

Mobilna aplikacija OSKRBA MOBILE je nameščena na pametnih telefonih, ki jih uporabljajo izvajalci PND/DO. Z njo elektronsko beležijo izvajanje svojih storitev in opravil, vnašajo opažanja, vezana na uporabnike, pregledujejo svoje opravljeno delo in prevožene poti. Aplikacija omogoča klicanje uporabnikov in sodelavcev ter prikaz poti do uporabnika.

 

Aplikaciji celostno pokrivata delovanje centrov, domov, zavodov in služb, ki izvajajo storitev PND v 87 slovenskih občinah. Od 2019 sta v uporabi v pilotnih okoljih DO in integrirane oskrbe. Naredite korak k izboljšanju načrtovanja procesa PND/DO in koordiniranja dela izvajalcev. Bodite radovedni – pokličite nas! Dogovorimo se za osebno predstavitev aplikacij v vaši organizaciji.

 

Aleš Jurančič, direktor

ales.jurancic@aleja-soft.si

041 618 203

 

(Visited 95 times, 1 visits today)
Close