2:53 pop REVIJA PROMET

S produktom Track Nav do digitalizacije poslovnih procesov v transportu

Produkt Track Nav, ki omogoča sledenje, upravljanje in evidentiranje delovnega časa ter upravljanje in optimiranje poteka dela, so začeli razvijati že pred 22 leti. Najprej so razvili sledenje in osnovno komunikacijo z voznikom, danes pa sistem omogoča poglobljen on-line vpogled na daljavo v vitalne podatke o vozilu, njegovih sistemih in podatkih o vozniku.

 

Del podatkov sledenja so tudi podatki digitalnega tahografa o vozniku. Dopolnjeno z možnostjo RfId prijave delavca tako v vozilo kot v delavnici ali pisarni sistem omogoča preprosto beleženje delovnega časa. V kombinaciji z geolokacijo pa še izračun dnevnic in dodatnih analiz. On-line podatki digitalnega tahografa omogočajo sprotno spremljanje razpoložljivega časa vožnje in predvidenih počitkov, in sicer po posameznem vozniku.

Vzporedno z razvojem sledenja se je razvijala komunikacija z voznikom. Preprosto tekstovno sporočilo je preraslo v elektronski vodič po opravilih, ki jih mora voznik/delavec opraviti. Aplikacija ga vodi po načrtu opravil, ga navigira v prometu in mu omogoča, da v pisarno pošilja dokumente, ki nastanejo na poti. On-line prenos podatkov o izvedenih akcijah omogoča celoten pregled nad delovnim procesom, kar občutno olajša delo planerjev, poenostavi javljanje naročniku in omogoči hiter odziv v primeru odstopanj od načrta.

Uporabniki so prevozniška, gradbena in servisna podjetja

Za njihove storitve se zanimajo tako prevozniška kot tudi gradbena podjetja in podjetja s servisno dejavnostjo na terenu. Njihov skupni imenovalec je zavedanje, da je ta sistem ključen del digitalne transformacije, ki jim izdatno olajša delo. Večina njihovih strank je v Avstriji, severni Italiji in južni Nemčiji, in sicer gre za podjetja z voznimi parki od nekaj deset vozil pa do 2000 vozil. Mnoga od njih so potrebo na področju digitalizacije delovnih procesov, vezanih na vozne parke in mobilne delavce, zaznala že pred več kot desetletjem in jo skupaj z družbo Navteh uspešno realizirala.

Navteh kot svojo največjo prednost navaja prilagodljivost v povezavi z inovativnostjo rešitev in zanesljivost delovanja. Imajo lasten razvoj programske in strojne opreme, dolgoletne izkušnje in strokoven razvojni tim pa jim omogočajo, da so njihove rešitve inovativne na zahodnih trgih. Pogosto orjejo ledino pri razvoju rešitev, s čimer velikokrat prepričajo stranke. Poudarijo, da so rdeča nit njihovega razvoja orodja, ki omogočajo preglednost procesov in možnosti optimiranja teh procesov pri strankah. Del tovrstnega optimiranja je brezpapirno poslovanje v transportu.

(Visited 165 times, 1 visits today)
Close