10:13 dop REVIJA PROMET

Logins – kompetenčni center za področje logistike

Kar 31 podjetij je združilo svoje moči in se povezalo v partnerstvo Logins oziroma kompetenčni center na področju logistike. Center stremi k ciljem trajnostnega razvoja: digitalizacija, robotizacija in avtomatizacija, zavzeti in kompetentni zaposleni, dolgoročna poslovna stabilnost, korporativna integriteta, varno delovno okolje in zdravje.

Kompetenčni center Logins združuje 31 podjetij, ki že vrsto let uspešno delujejo na področju logistike. V vlogi prijavitelja nastopa podjetje B&B izobraževanje in usposabljanje, projektno pisarno pa sestavljata še podjetji Intereuropa in Brce. Partnerji v projektu se zavedamo, da je razvoj zaposlenih ključnega pomena za konkurenčnost in uspeh podjetja, vlaganje v znanje zaposlenih pa ključ do višanja kakovosti in konkurenčnosti celotne panoge.

 

Družijo jih podobni interesi in potrebe

Partnerstvo je sestavljeno iz podjetij, ki imajo podobne ključne profile zaposlenih ter združujejo podobne interese in potrebe na področju usposabljanja. Med projektom se bodo usposabljale ciljne skupine zaposlenih na različnih delovnih mestih – vozniki, skladiščniki, tržniki, vodje, pomorski agenti, carinski zastopniki, špediterji in drugi izvajalci celostnih logističnih storitev in spremljevalnih prometnih dejavnosti.

KOC LOGINS nadaljuje in nadgrajuje uspešno delo kompetenčnega centra iz obdobij 2013–2015 in 2017–2018. Partnerstvo se znotraj slovenske strategije pametne specializacije (S4) umešča na prioritetno področje mobilnosti.

 

Opredelili ključne kompetence partnerstva

V projektu stremimo k ciljem trajnostnega razvoja: digitalizacija, robotizacija in avtomatizacija, zavzeti in kompetentni zaposleni, dolgoročna poslovna stabilnost, korporativna integriteta, varno delovno okolje in zdravje, kar smo opredelili tudi kot ključne kompetence partnerstva.

S sodelovanjem, izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks, kadrovsko podporo in prenosom informacij o potrebah po znanju in zaposlovanju v panogi, delovanje partnerstva učinkovito prispeva k razvoju panoge, ki je nujno potrebna za uspeh in globalno pozicioniranje proizvodov slovenske industrije.

 

Od pridobitev kompetenc do večjega ugleda panoge

In kakšne cilje ima projekt?

  • Pridobitev in izboljšanje kompetenc zaposlenih za dvig kakovosti logističnih storitev,
  • izboljšanje poslovnega okolja partnerstva,
  • povezovanje podjetij in izmenjava dobrih praks,
  • sodelovanje z izobraževalnimi organizacijami in oblikovalci področja,
  • izboljšana kakovost in optimizacija poslovanja ter razvoj novih poslovnih modelov,
  • večja mednarodna konkurenčnost in prepoznavnost podjetij ter
  • večji ugled logistične panoge.

 

Partnerji v projektu so: B&B, d. o. o., Intereuropa, d. d., Brce, d. o. o., Luka Koper, d. d., Frikus špedicija, d. o. o., Stele Trans, d. o. o., DARS, d. d., Fraport Slovenija, d. o. o., M. Koželj, d. o. o., Rail Cargo Logistics, d. o. o., Rail Cargo Carrier, d. o. o., BLG carshipping Koper, d. o. o., Interzav, d. o. o., Interagent, d. o. o., Adria terminali, d. o. o., Globelink eg Sol, d. o. o., DHL Global Forwarding, d. o. o., Europacific, d. o. o., Europacific Transport, d. o. o., Cargo CFS, d. o. o., Stare transport, d. o. o., Avtobusni promet Murska Sobota, d. d., Comark, d. o. o., Paklog, d. o. o., Katern transport, d. o. o., Omnis, d. o. o., Transport Bogataj, d. o. o., Hoedlmayr, d. o. o., Reja transport, d. o. o., P&I Zalog, d. o. o. in Kuehne+Nagel, d. o. o.

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

(Visited 81 times, 1 visits today)
Close