Avtor bv; foto: shutterstock.com 8:23 dop OKOLJE

VIDEO: Kaj v Sloveniji delamo dobrega za naravo? (3. del: triprsti detel)

“Kaj delamo dobrega za naravo?” so spraševali v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji ob 10. evropskem dnevu Nature 2000.

Pestrost narave zahteva pestrost rešitev pri varstvu narave. In odgovori s terena so prav tako pestri, kot je pestra narava v Sloveniji.

Sogovorniki so v sedmih videih predstavili skrb za štorklje, urejanje kalov na planinah, odstranjevanje tujerodne vrste raka trnavca, obnovo cerkva za varstvo netopirjev, delavnice za otroke o dvoživkah, monitoring za triprstega detla ter urejanje visokodebelnih travniških sadovnjakov.

V seriji objav bomo predstavili vseh sedem, kako skrbimo za štorklje, lahko pogledate TULE, o obnovi planinskih kalov pa TULE.

Monitoring za triprstega detla

Kar 70 % slovenske Nature 2000 pokriva gozd. Pri upravljanju in ohranjanju gozda imajo pomembno vlogo lastniki gozdov v sodelovanju z gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije.

Na terenu sta Gregor Štancar in Veronika Petrin iz Zavoda za gozdove, Območna enota Nazarje, predstavila, kako poteka monitoring triprstega detla. Z dobrimi podatki o prisotnosti te gozdne ptice bodo namreč lahko bolje izvajali ukrepe za ugodne življenjske pogoje gozdnih ptic v sodelovanju z lastniki.

(Visited 207 times, 1 visits today)
Close