Avtor bv; foto: Zavod Štirna 11:15 dop OKOLJE

VIDEO: Kaj v Sloveniji delamo dobrega za naravo? (2. del: Planinski kali)

“Kaj delamo dobrega za naravo?” so spraševali v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji ob 10. evropskem dnevu Nature 2000.

Pestrost narave zahteva pestrost rešitev pri varstvu narave. In odgovori s terena so prav tako pestri, kot je pestra narava v Sloveniji.

Sogovorniki so v sedmih videih predstavili skrb za štorklje, urejanje kalov na planinah, odstranjevanje tujerodne vrste raka trnavca, obnovo cerkva za varstvo netopirjev, delavnice za otroke o dvoživkah, monitoring za triprstega detla ter urejanje visokodebelnih travniških sadovnjakov.

V seriji objav bomo predstavili vseh sedem, kako skrbimo za štorklje, lahko pogledate TULE.

Urejanje kalov na planinah

V projektu VrH Julijcev – Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku partnerji obnavljajo 17 kalov na 13 gorskih pašnikih in planinah. Z njihovo obnovo bodo zagotovili večjo stalnost površinske vode na planinah za napajanje živine in izboljšali življenjski prostor za dvoživke.

Nina Alič iz Triglavskega narodnega parka je predstavila, kako je potekala obnova kala na planini Podkuk.

(Visited 25 times, 25 visits today)
Close