11:58 dop OKOLJE

Vas Zavrate v Radečah postala energetsko samooskrbna

Zavrate, majhna vas v občini Radeče, predstavlja edinstven primer skupnostne samooskrbe s pomočjo sončne energije in hkrati trajnostni vzor, ki temelji na povezovanju lokalne skupnosti in napredne tehnologije za okolju prijaznejšo prihodnost.

»Z izgradnjo SOVES SONCE Zavrate je vas v celoti uporabila tehnične možnosti priklopa obnovljivih virov na distribucijsko omrežje in pokrila potrebe vseh vaščanov po električni energiji. Trenutna ocena je, da bo vas Zavrate, s predhodno in novo nameščeno sončno elektrarno, pridelala trikrat več elektrike, kot jo bo tudi porabila,« je o novi, okolju prijaznejši pridobitvi za Zavrate povedal Gregor Novak, solastnik skupine SONCE in direktor platforme SunContract.

O zeleni prihodnosti Evrope, ki bo temeljila na obnovljivih virih energije, je na dogodku spregovoril Franc Bogovič, Evropski poslanec: »Da bomo lahko govorili o zeleni prihodnosti in zeleni Evropi je nujen prehod na obnovljive vire. Menim, da so prav obnovljivi viri energije tisti, ki lahko odločilno pripomorejo k doseganju okoljsko-energetskih ciljev EU ter hkrati dajo nove priložnosti evropskemu kmetijstvu in podeželju.« Obenem je poudaril, da projekt 100-odstotno samooskrbne vasi pomeni velik mejnik pri uvajanju obnovljivih virov in pomemben korak k boljši in bolj zeleni Sloveniji ter Evropi.

V načrtu že novi projekti

Prizadevanja za skupnostno samooskrbo podjetja SONCE energija pa se tu šele začenjajo, saj so v načrtih že novi projekti. »V teku je izgradnja samooskrbnega centra mesta Radeč, načrtujemo pa še eno samooskrbno vas v občini Radeče in še v nekaterih drugih delih Slovenije. Slovenija ima ogromen potencial glede samooskrbnih skupnosti, zato je naš cilj, da bomo v naslednjih 10 letih vse strehe v vaseh in mestih pokrili s sončnimi elektrarnami in jim tako zagotovili samooskrbnost,« je še dodal Novak.

 

Preberite tudi: Luče, prva samooskrbna skupnost

(Visited 397 times, 4 visits today)
Close