Avtor BR; foto: shutterstock.com 8:00 dop OKOLJE

Svetovni dan varstva okolja: Plastika je ena največjih groženj planetu

Svetovni dan varstva okolja, ki ga obeležujemo vsako leto 5. junija, je največji mednarodni praznik, posvečen okolju.

Letošnja tema svetovnega dneva okolja v središče postavlja iskanje rešitev za onesnaževanje s plastiko, ki je preplavila planet.

Vsako leto proizvedemo v svetu več kot 400 milijonov ton plastike, od tega je polovica namenjena samo enkratni uporabi. Reciklirane je manj kot 10 odstotkov.

Ocene kažejo, da je 19–23 milijonov ton konča v jezerih, rekah in morjih. Danes plastika maši odlagališča, se izpira v morja in izgoreva v strupen dim, zaradi česar je ena največjih groženj planetu.

Nevarnost za naše zdravje

Manj znano je, da mikroplastika najde svojo pot v hrano, ki jo uživamo, vodo, ki jo pijemo, in zrak, ki ga dihamo. Številni plastični izdelki vsebujejo nevarne dodatke, ki lahko ogrožajo naše zdravje.

Dobra novica je, da imamo znanost in rešitve za reševanje problema, da bo nekega dne onesnaževanje s plastiko zgodovina.

Kako za okolje skrbi Slovenija?

Statistični urad RS je ob svetovnem dnevu varstva okolja pripravil nekaj podatkov, kako uspešna je Slovenija pri varovanju okolja.

  • V zadnjih letih se količine odpadne plastike zmanjšujejo

Delež odpadne plastike v obdobju 2017–2021 predstavlja približno 0,9 % vseh nastalih odpadkov. V 2021 je nastalo 66.596 ton odpadne plastike ali 1 % manj kot leto prej (67.282 ton) oz. 7 % manj kot v 2017 (71.619 ton).

  • Zmanjšuje se poraba glavnih rastlinskih hranil iz mineralnih gnojil

Leta 2021 je bilo v slovenskem kmetijstvu porabljenih okoli 124.000 ton mineralnih gnojil ali 6 % manj kot v letu pred tem (131.000 ton) oz. 10,6 % manj kot v 2019 (okoli 138.000 ton).

  • Zavržene nekoliko manj hrane

Skupna količina odpadne hrane v državi je bila v 2021 za 0,2 % manjša kot leto prej in za 1,7 % večja kot v 2019. V opazovanem letu je tako nastalo 143.254 ton odpadne hrane.

  • Za namakanje porabili manj vode

V 2021 je bilo za namakanje porabljene 2,78 milijona m3 vode, to je za 2,1 % manj kot leto prej in za 14,3 % manj kot v 2019. V obdobju 2019–2021 je bilo največ vode za namakanje pridobljene iz vodnih virov (akumulacija, jezera in vodovodi), in sicer okoli 2 milijona m3, sledijo tekoče vode (okoli 0,6 milijona m3) in podtalnice (okoli 0,5 milijona m3).

Vir: WED, SURS

(Visited 77 times, 2 visits today)
Close