6:33 pop OKOLJE

Svet ptic: Kosec je v “zvezi” s samico le teden, potem poišče drugo

V spomladanskih in poletnih nočeh ga lahko prepoznamo po dvozložnem klicu “krek-krek”, ki spominja na zvok brušenja kose, zato tudi ime kosec.

Travniška ptica – kosec, večino časa preživi v kritju gostega travniškega rastja, zato ga je težje videti kot slišati.

Kosec (Crex crex) je ptica selivka iz družine tukalic. Velik je kot grlica, v dolžino meri približno 30 cm, tehta pa okrog 160 g. Tako samec kot samica sta rjavo pisana s temnimi pegami po hrbtu, po boku pa s svetlimi progami. Krila so rjasto rjavo obarvana, nadočesna proga, grlo in prsi pa so sive barve.

Prehranjuje se z različnimi talnimi nevretenčarji (žuželke, polži, deževniki), pa tudi s semeni trav in šašev.

Kosec gnezdi na nepokošenih travnikih

Za kosca je značilno, da leti nizko nad zemljo, na dolge razdalje. Na prezimovanje v južno in vzhodno Afriko odleti zgodaj jeseni, vrne pa se spomladi.

Samci koscev že nekaj dni po vrnitvi začnejo s klicanjem samic. Zveza s samico traja le dober teden, nato pa skrb za zarod povsem prevzame samica, samec pa skuša pritegniti novo partnerico.

Gnezdi od maja do avgusta in lahko spelje tudi dve legli. Gnezdo zgradi iz odmrlih stebel in listov na tleh nepokošenih travnikov, kjer samica znese 8–10 jajc, iz katerih se izvalijo črni begavci.

Zanje skrbi le prvih 10 do 15 dni, nato pa jih zapusti, da bi lahko oblikovala še drugo leglo.

Največja grožnja prezgodnja košnja travnikov

Koščev življenjski prostor so predvsem negnojeni travniki, ki jih redno kosijo šele jeseni. V Sloveniji gnezdi največ koscev na Ljubljanskem barju in Cerkniškem jezeru.

A ker kosec gnezdi na tleh in poleti potrebuje kritje visoke trave, mu največjo grožnjo predstavljata opuščanje tradicionalnega načina kmetovanja ter zaraščanje travnikov. Zgodnja mehanizirana košnja travnikov ne prizanaša niti mladičem.

V Sloveniji je kosec med ogroženimi vrstami.

Vir: DOPPS, Notranjski regijski park

Poglejte si še več zanimivih ptic:
od gozdnih specialistov do ptic Divje Slovenije.

(Visited 353 times, 9 visits today)
Close