8:07 pop OKOLJE

Preverjamo: Je bodeča žica primerna ograda za živali?

V začetku meseca smo v uredništvo prejeli informacijo, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podalo mnenje, ki pojasni, da je ograditev pašnikov z bodečo žico za živali sprejemljiva.

V sporočilu, ki smo ga prejeli, je bila navedena povezava, ki vodi do odgovora ministrstva na predlog, ki ga je eden od državljanov predlagal vladi. Vse skupaj smo želeli preveriti in za komentar poprosili pristojno ministrstvo.

Zaščita živali v Sloveniji

Z ministrstva so nam odgovorili, da je zaščita živali v Sloveniji zagotovljena z zakonodajo, usklajeno s sodobnimi evropskimi in svetovnimi standardi, ki ga ureja Zakon o zaščiti živali (Ur.l.RS, št. 38/13, UPB-3, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21). Na drugi strani pa za rejne živali bivalne pogoje natančneje določa Pravilnik o zaščiti rejnih živali (Ur.l.RS, št. 51/10 in 70/10, v nadaljevanju: pravilnik).

V 4. členu določa, da mora skrbnik živali storiti vse, da zagotovi dobrobit živali, ki so v njegovi oskrbi. Preprečevati mora vzroke, ki lahko pri živalih povzročijo bolečine, poškodbe, bolezni oziroma motnje v obnašanju. Objekti in materiali morajo biti taki, da ne povzročajo poškodb ali škodijo zdravju. Živali, ki so nastanjene izven objektov, pa morajo biti, kadar je to potrebno, primerno zavarovane pred neugodnimi vremenskimi razmerami, plenilci in drugimi nevarnostmi na pašniku.

Bodeča žica ni eksplicitno prepovedana, a odsvetovana

V skladu z 9. členom pravilnika morajo biti objekti in oprema torej urejeni tako, da ne poškodujejo živali. Ta določba velja tudi za ograje pašnikov, čeprav uporaba bodeče žice ni eksplicitno prepovedana, je pa vsekakor odsvetovana. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru investicijskih ukrepov kmetijske politike spodbuja postavitev pašnikov le z uporabo žičnih elektro ograj ali elektro mrež. »V tem pogledu menimo, da je neupravičen očitek, da je za ministrstvo ograditev pašnikov z bodečo žico sprejemljivo.«

Dodatna obrazložitev odgovora

Dejstvo je, da leži velik del kmetij v Sloveniji v t. i. območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje (sem sodijo tudi gorske kmetije), ki se ukvarjajo tudi s pašo živali. Na teh območjih obstaja seveda povečana možnost napada plenilcev (divjih zveri) na pašne živali. V tem primeru je edina učinkovita zaščita pašnih živali pred napadi zveri ustrezno postavljena žična elektro ograja ali elektro mreža.

Ministrstvo v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS (obdobje 2014-2020) podpira tudi varovanje črede z visokimi premičnimi varovalnimi elektro mrežami na območju pojavljanja velikih zveri. Iz tega izhaja, da tako naravne okoliščine kot tudi same lastnosti bodeče žice močno omejujejo njeno uporabo, sploh v primeru obnavljanja ali nove postavitve pašnih ograj.

(Visited 259 times, 6 visits today)
Close