Avtor VB; foto: shutterstock.com 8:00 dop OKOLJE

Okoljska škoda za reke in zemljo – bo sledila še ekološka katastrofa?

Na terenu so številni opazili, da so poplave poleg grozljivih posledic za ljudi, živali, dejavnosti, bivanje in mobilnost, prinesle ali pa jo še bodo tudi pravo ekološko katastrofo.

Kot poročajo s terena tisti, ki pomagajo čistiti, niso težava le fekalije, temveč so v vodo marsikje izlita goriva (iz avtomobilov, zaloge kurilnega olja), iz kleti in garaž so v vodi pristali številni nevarni odpadki, razlita voda pa je vse te snovi naplavila tudi preko zemljišč.

Agencijo RS za okolje smo prosili, da pojasni, kakšno okoljsko škodo ocenjujejo? Kaj bo država ukrenila glede tega in kako bo ta škoda sanirana?

Stanja okolja še ne ugotavljajo, prav tako ne okoljske škode

“Neizogiben in neustavljiv naravni pojav (poplave) v Zakonu o varstvu okolja predstavlja izjemo z vidika obravnave okoljske škode. Za negativne vplive na okolje zaradi izjemnega poplavnega dogodka se torej ne bo ugotavljala odgovornost za nastanek okoljske škode. Poplave so seveda imele negativne vplive na okolje – tako na vode kot tudi na tla,” so sporočili.

Iz tega razloga bo Agencija za okolje spremljala stanja okolja in glede na ugotovitve sodelovala pri načrtovanju sanacijskih ukrepov. “Ugotavljanje stanja okolja bo možno izvesti, ko bodo razmere to omogočale,” so nam še povedali.

Poslali smo jim še nekaj dodatnih vprašanj, odgovore še čakamo.

(Visited 748 times, 1 visits today)
Close