Avtor VB; foto: shutterstock.com 10:41 dop OKOLJE

Okoljska škoda po poplavah: od komunalnih do nevarnih odpadkov

Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo, ki je bilo ves čas v kontaktu s Civilno zaščito in z regijskimi centri za obdelavo odpadkov, obljublja, da bo država krila stroške odvoza odpadkov (od občine do zbirnih centrov), prav tako bo krit strošek glede nevarnih odpadkov, so povedali danes.

Zbiranje komunalnih odpadkov je v skladu z Zakonom o varstvu okolja občinska javna služba. Občine so, zaradi izrednih razmer, v večini primerov zagotovile mesta za zbiranje komunalnih odpadkov (KO), ponekod poteka zbiranje KO pred hišami.

“Občinske javne službe in pogodbeniki CZ zagotavljajo odvoz zbranih KO od mesta zbiranja do regijskih centrov, kjer se odpadki primerno ločijo in se zagotovi ustrezna predelava odpadkov,” so povedali na Ministrstvu (MOPE).

Težave glede mehanizacije, zagotavljanja dodatnih kontejnerjev, zagotavljajo, sproti rešuje Komunalna zbornica (komunalna podjetja si med seboj pomagajo). “Tudi na najbolj težko dostopnih mestih, kot so Mežica, Črna, Zgornja Savinjska dolina, se odvozi odpadkov vršijo in komunalna podjetja zagotavljajo odvoze,” so povedali na Ministrstvu.

Ocenjujejo, da bi lahko vse odpadke iz občin na regijske centre prepeljali v 14 dneh. Pomembno je, da se na zbirnih mestih zbirajo samo odpadki (odpadni les, Električna in elektronska oprema, tekstil, čevlji, gume, vejevje,..), ki niso nevarni odpadki in ne predstavljajo grožnje za okolje.

Kam z odpadno hrano?

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke, vključno z morebitnim odmrznjenim mesom zaradi nedelovanja hladilnih skrinj, se odda v zabojnike za ločeno zbrane biološke odpadke. “V primeru, da le ti niso na voljo, naj občani preverijo pri občini oziroma izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na njihovem območji, kam lahko oddajo odpadna živila. V primeru velikih količin odmrznjenega mesa izvajalec javne službe oziroma občina lahko v reševanje problematike vključita koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (KOTO d. o. o.) ter se z njim dogovorita o načinu prevzema,” povedo na Ministrstvu.

Kaj pa uničena vozila?

V zvezi z uničenimi vozili ministrstvo opozarja, da je odločitev glede nadaljnjega ravnanja prvenstveno v rokah zadnjega imetnika vozila: “Skladno z Uredbo o izrabljenih vozilih je ‘zadnji imetnik’ oseba, ki je kot zadnji lastnik vozila vpisana v evidenci registriranih vozil v skladu s predpisom, ki ureja registracijo motornih vozil, in zavrže, želi zavreči ali mora zavreči vozilo kot odpadek.” Zadnji imetnik vozila mora torej izrabljeno vozilo oddati na zbiralnem mestu ali v obratu za razstavljanje, ki izvaja tudi prevzem izrabljenih vozil.

Kaj pa onesnaženje vode in zemlje?

Glede tega vprašanja, ali je okoljska škoda, ki jo je povzročila poplavna voda, polna goriv in kemikalij, ekološka katastrofa, njihov odgovor še čakamo.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Close