12:00 pop OKOLJE

Najbolj čista pitna voda

Najbolj čista pitna voda

Zaužitje zadostne količine čiste vode je ključnega pomena za dobro zdravje in vitalnost. Se pa glede na to, da smo v zadnjem stoletju spustili v okolje več kot 100.000 različnih onesnaževalcev, ki naposled vedno končajo v vodi, postavlja vprašanje, kakšno vodo pijemo.
Voda je namreč univerzalno topilo, ki na svoji naravni poti kroženja raztaplja številne snovi, s katerimi pride v stik. Tako se pri prehodu skozi zemeljske plasti onesnaži z različnimi zdravju škodljivimi snovmi. Temu pritrjujejo analize voda, ki kažejo, da domala vsa pitna voda vsebuje poleg drobnih delcev še klor, pesticide, težke kovine ali celo rakotvorne trihalometane (THM). Slednji nastanejo kot stranski produkt v reakciji klora z organskimi snovmi v vodi. Nenazadnje na vodovodnem omrežju, ki je marsikje zastarelo in dotrajano, prihaja pogosto še do nenadzorovanih okužb in onesnaženj vode. Tako ni samoumevno, da iz pipe priteče čista pitna voda.

 

Rešitev je reverzna osmoza

Reverzna osmoza je najučinkovitejša tehnologija filtriranja vode, ki zagotavlja najčistejšo možno pitno vodo po najvišjih standardih kakovosti. Postopek filtriranja z reverzno osmozo temelji na prehodu vode skozi izredno majhne pore tankofilmske kompozitne polprepustne membrane (TCF) – RO membrane. Pore omenjene membrane premera 0,1 nanometra (0,0001 mikrona) omogočajo prehod samo izredno majhnim molekulam čiste vode. Pitno vodo s tem na povsem naraven, mehanski način in brez dodajanja kemikalij očistimo tako s kemičnega kot mikrobiološkega vidika.

 

Reverzna osmoza PurePro® EC105 Lux je namenjena filtriranju vode v kuhinji. Kompletu je priložena kakovostna in elegantna kromirana iztočna pipa, ki jo montiramo na pomivalno korito oz. na pult poleg korita. Petstopenjski filtrirni sistem s Purepro TCF polprepustno membrano iz vode odstrani klor, slab vonj in okus, rakotvorne snovi (kloroform, trihalometane, PCB), pesticide, ostanke zdravil, hormone, hormonske motilce, azbest, svinec, živo srebro, krom, kadmij, baker, barij, radon, natrij, kalij, selen, fluoride, nitrite, nitrate, ciste, bakterije in viruse. S tovrstnim sistemom boste izvir najčistejše pitne vode imeli kar v vašem domu.

PurePro® EC105 Lux

 

Reverzna osmoza PurePro® EC106 Biocera Antioxidant Alkaline

Šeststopenjski filtrirni sistem s Purepro TCF polprepustno membrano iz vode odstrani klor, slab vonj in okus, rakotvorne snovi (kloroform, trihalometane, PCB), pesticide, ostanke zdravil, hormone, hormonske motilce, azbest, svinec, živo srebro, krom, kadmij, baker, barij, radon, natrij, kalij, selen, fluoride, nitrite, nitrate, ciste, bakterije in viruse. Dodatno pa vsebuje še BIO CERA A. A. 11″ Filter (Antioxidant Alkaline). Ta popolnoma čisti vodi doda za naše zdravje zelo pomembne minerale kalcija, kalija, natrija in magnezija. Obenem zviša pH vode v alkalno (bazično) pH območje med 8,0 – 9,5 ter zniža oksidacijsko redukcijski potencial vode na 50 mV do -400 mV. Zmanjša velikost vodnih skupkov in izboljša okus vode.

PurePro® EC106 Biocera Antioxidant Alkaline

 

 

 

 

Zastopstvo in prodaja Henrik Homšak s.p.
Krulejeva ulica 2, SI-8290 SEVNICA
041 555 270 | info@reverzna-osmoza.si | www.reverzna-osmoza.si

(Visited 738 times, 2 visits today)
Close