Avtor bv; foto: adobestock 11:26 dop OKOLJE

Lani v EU požganih 900.000 hektarjev gozdov

Iz poročila o gozdnih požarih v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki za leto 2022, ki ga je danes objavila Komisija, izhaja, da je bilo leta 2022 v EU požganih skoraj 900.000 ha zemljišč, torej skoraj velikosti Korzike.

Čeprav je večina požarov gozdov (96 %) posledica človekovih dejanj, stanje še poslabšuje visoka požarna ogroženost, ki je posledica podnebnih sprememb.

To je opozorilo, kaj lahko v prihodnje povzroči globalno segrevanje, saj se temperature povečujejo, suše pa postajajo izrazitejše. Pri zmanjševanju pogostosti in vpliva gozdnih požarov imajo preventivni ukrepi pomembno vlogo, pri tem pa je ključno posodobljeno znanje.

Zakon o spremljanju gozdov?

Evropska komisija predlaga zakon o spremljanju gozdov, ki bo zapolnil obstoječe vrzeli v informacijah o evropskih gozdovih in ustvaril celovito bazo znanja o gozdovih. To bo državam članicam, lastnikom in upravljavcem gozdov omogočilo, da izboljšajo svoj odziv na vse večje pritiske na gozdove in okrepijo odpornost gozdov.

Gozdovi so bistveni zaveznik v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti ter ključni za cvetoča podeželska območja in biogospodarstvo. Žal so evropski gozdovi izpostavljeni številnim različnim pritiskom, vključno s podnebnimi spremembami in netrajnostnimi človekovimi dejavnostmi.

(Visited 32 times, 3 visits today)
Close