Avtor rb;foto: adobestock 11:00 dop OKOLJE

Kmete na Danskem čaka nov davek na kravje ‘izpuste’ – toliko bo znašal

Svetovni prehranski sistem močno prispeva k podnebni krizi, saj povzroči približno tretjino emisij toplogrednih plinov. Še posebej velik vpliv ima živinoreja, ki je v letu 2015 povzročila približno 12 % svetovnih emisij, poroča Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo.

Danska vlada se je prejšnji teden strinjala, da bo uvedla prvi svetovni davek na emisije ogljika v kmetijstvu, ki bo začel veljati leta 2030. Namen davka je spodbuditi sektor k iskanju rešitev za zmanjšanje emisij.

Danska je velika izvoznica mlečnih izdelkov in svinjine, kmetijstvo pa je največji vir emisij v državi. Koalicijska pogodba, ki vključuje tudi vlaganje 40 milijard kron (5,36 milijarde evrov) v ukrepe, kot sta pogozdovanje in vzpostavljanje mokrišč, je namenjena pomoči državi pri doseganju podnebnih ciljev.

Kolikšen davek bodo kmetom dejansko zaračunali?

Davek, ki naj bi ga danski parlament odobril še letos, bo od leta 2030 znašal 300 kron (40 evrov) na tono CO2-ekvivalentnih emisij iz živinoreje, leta 2035 pa se bo povečal na 750 kron (100 evrov).

Veljala bo 60-odstotna davčna olajšava, kar pomeni, da bodo kmetom od leta 2030 dejansko zaračunali 120 kron (16 evrov) na tono izpustov na leto, leta 2035 pa se bo znesek povišal na 300 kron (40 evrov).

Danske krave molznice, ki predstavljajo velik del populacije goveda, v povprečju izpustijo 5,6 tone ekvivalenta CO2 na leto. Upoštevajoč nižjo davčno stopnjo 120 kron, bodo kmetje plačali 672 kron na kravo oziroma 90 evrov. Dajatev se bo leta 2035 dvignila na 1680 kron na kravo oziroma 225 evrov.

V prvih dveh letih bodo prihodki od davka porabljeni za podporo zelenemu prehodu kmetijske industrije in nato bodo emisije CO2 ponovno ocenili.

Vir: CNN

(Visited 137 times, 5 visits today)
Close