Avtor BR; foto: adobestock 7:48 dop OKOLJE

Fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji: Aktivna snov kaptan v fungicidih

Aktivna snov kaptan je v fungicidih, ki se uporabljajo za zatiranje gliv. V splošnem velja, da večina fungicidov človeku ni nevarnih.

Na desetem mestu med najpogostejšimi aktivnimi snovmi v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so bile dane na trg v Sloveniji v letu 2021, je kaptan. Na trg je bilo danih več kot 16 ton te aktivne snovi.

Preverili smo Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji, v katerih je aktivna snov kaptan. Ta je v fungicidih Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WDG, Scab 480 SC in Merplus. Ti fungicidi se uporabljajo na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa in hruševega škrlupa.

Previdnost pri uporabi kaptana

Vseh pet fungicidov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan, ima na embalaži napisano, da lahko povzročijo alergijski odziv kože, hude poškodbe oči ter sum povzročitve raka, če uporabnik pride v stik s sredstvom.

Fungicidi, ki vsebujejo kaptan, so zelo strupeni za vodne organizme, zato morajo uporabniki omenjenih fungicidov upoštevati netretiran varnostni pas 15 m od tlorisne širine od meja brega voda 1. in 2. reda. Embalaž in naprav za nanašanje ne smejo čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda.

Vpliv na okolje in ljudi

Po podatkih Evropske agencije za varno hrano (EFSA) je bilo visoko tveganje ugotovljeno za ptice, sesalce, vodne organizme, čebele in neciljne členonožce, če pridejo v stik s kaptanom ali vodo, v katero se je stekal. Nizko tveganje je bilo ugotovljeno za neciljne organizme, ki živijo v tleh, neciljne kopenske rastline in mikroorganizme.

Ugotovljeno je bilo tudi, da kaptan ni endokrini motilec za ljudi in neciljne organizme.

Zastrupitev čebel

Spomnimo: aprila 2014 je bil zabeležen pomor čebel v več slovenskih krajih. Med pesticidi, ki so jih našli v mrtvih čebelah, je bil tudi kaptan. Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana je v dokumentu Varujmo čebele in ostale opraševalce zapisal, da je večina fungicidov za čebele manj nevarna. A je nevarnost zastrupitve čebel s kaptanom, če se ta uporablja med cvetenjem do 24 ur po uporabi.

(Visited 54 times, 2 visits today)
Close