11:37 dop OKOLJE

Evropska komisija bo uporabo glifosata podaljšala za 10 let

Države članice med glasovanjem prejšnji teden v odboru za pritožbe niso dosegle potrebne kvalificirane večine za obnovitev ali zavrnitev odobritve glifosata.

V skladu z zakonodajo EU in glede na to, da potrebna kvalificirana večina za obnovitev ali zavrnitev glifosata ni bila dosežena, mora Komisija zdaj sprejeti odločitev pred 15. decembrom 2023, ko se izteče sedanje obdobje odobritve.

Uporaba glifosata bo podaljšana

Komisija bo na podlagi celovitih ocen varnosti, ki sta jih skupaj z državami članicami izvedli Evropska agencija za varnost hrane in Evropska agencija za kemikalije, zdaj nadaljevala z obnovitvijo odobritve glifosata za obdobje desetih let pod nekaterimi novimi pogoji in z določenimi omejitvami.

Te omejitve med drugim vključujejo prepoved uporabe glifosata kot sušilnega sredstva pred spravilom in potrebo po nekaterih ukrepih za zaščito neciljnih organizmov.

Države članice so odgovorne za nacionalno registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo glifosat, in lahko še naprej omejujejo njihovo uporabo na nacionalni in regionalni ravni, če na podlagi rezultatov ocen tveganja menijo, da je taka omejitev potrebna, zlasti ob upoštevanju potrebe po zaščiti biotske raznovrstnosti.

Slovenija je tudi tokrat, kot na glasovanju 13. oktobra, predlog podprla.

Vir: EK

(Visited 97 times, 1 visits today)
Close