eAmbrosia za zaščitene geografske označbe

15 januarja, 2020
Foto. Dean Dubokovič, www.slovenia.info

Vzpostavljen je enotni spletni register vseh poimenovanj proizvodov, zaščitenih z geografskimi označbami na ravni EU.

»Evropska komisija je vzpostavila enotni spletni register „eAmbrosia“, kjer so zbrana vsa poimenovanja proizvodov, zaščitenih z geografskimi označbami – zaščitena označba porekla (ZOP) in zaščitena geografska označba (ZGO) ter zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP). Zadevni proizvodi, tj. hrana, vino in žgane pijače, so bili predhodno zbrani v treh različnih registrih: e-Spirit-Drinks (žgane pijače), DOOR (kmetijski proizvodi in živila in e-Bacchus (vina),« poročajo z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Geografske označbe pravno varujejo več kot 3.300 imen proizvodov in predstavljajo edinstvene lastnosti teh proizvodov in tradicionalno znanje njihovih proizvajalcev. »V registru eAmbrosia se tako lahko najde zaščitene evropske proizvode, kakor tudi slovenska vina, žgane pijače in kmetijske pridelke in živila, kot so slovenski med, kranjska klobasa, cviček, brinjevec in vsi ostali slovenski proizvodi, zaščiteni pri Evropski komisiji,« razlagajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Nazaj na kategorijo okolje.
(Visited 46 times, 1 visits today)