2:59 pop OKOLJE, TURIZEM

3 slovenska mesta med 100 EU podnebno nevtralnimi mesti

Komisija je prejšnji teden predstavila 100 mest v EU, ki bodo sodelovala v misiji EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

Med temi 100 mesti so mesta iz vseh 27 držav članic, poleg njih pa je vključenih tudi 12 mest iz držav, ki so pridružene ali bi se lahko pridružile programu EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa.

Slovenijo bodo zastopali Kranj, Ljubljana in Velenje.

Podpora raziskavam in inovacijam za podnebno nevtralnost

Misija Mesta bo prejela 360 milijonov evrov za obdobje 2022–2023, da bi utrla pot raziskavam in inovacijam, ki bodo prispevale k podnebni nevtralnosti do leta 2030. Ukrepi bodo obravnavali čisto mobilnost, energijsko učinkovitost in zeleno urbanistično načrtovanje, omogočili pa bodo tudi skupne pobude in okrepitev sodelovanja v sinergijah z drugimi programi EU.

Sodelujoča mesta bodo morala pripraviti tako splošni načrt za podnebno nevtralnost v vseh sektorjih, od energetike in stavb do ravnanja z odpadki in prometa, kot povezane naložbene načrte. V postopek bodo vključeni meščani, raziskovalne organizacije in zasebni sektor.

100 mest na poti k bolj zdravi prihodnosti

Ta mesta bodo kot eksperimentalna in inovacijska središča v pomoč vsem drugim pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2050. Njihova vloga bo torej zelo pomembna, saj na mestnih območjih živi 75 % državljank in državljanov EU. Na svetovni ravni mesta porabijo več kot 65 % vse energije in so odgovorna za več kot 70 % emisij CO2.

Vir: EK

(Visited 335 times, 1 visits today)
Close