10:18 dop OBČINE

V tej občini prvi ločeno zbirajo tudi oblačila, ki niso za nikamor več

V zadnjih letih lahko v Sloveniji oddamo rabljena (še uporabna) oblačila v posebne zabojnike za oblačila, obutev in tekstil, zdaj pa so se pojavili tudi prvi zabojniki za zbiranje neuporabnih (odpadnih) oblačil, obutve in tekstila.

Podjetji, Publikus d.o.o in Humana d.o.o., kot prvi v Sloveniji začenjata s pilotnim projektom ločenega zbiranja neuporabnih oblačil, obutve in tekstila.

Pilotni projekt poteka do konca leta v Občini Kamnik, kjer so postavili 2 posebna zabojnika, na lokacijah pri OŠ Marije Vere in za mostom na Cankarjevi cesti 1. Z namenom, da bi občani sami ločili uporaben tekstil od odpadnega in frakciji ločeno oddali v dva ločena zabojnika.

V zabojnik za odpadni tekstil sodijo …

Kot je zapisano na spletni strani podjetja Publikus d.o.o., lahko v omenjeni zabojnik občani oddajo poškodovana, raztrgana ali umazana oblačila, obutev in tekstil, ki sicer sodijo v črno posodo s črnim pokrovom za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

»Odpadni tekstil bomo skrbno sortirali in analizirali. Namen je, da se ugotovi, koliko tekstila je še uporabnega, koliko se ga lahko uporabi v namene recikliranja in koliko je dejansko odpadnega tekstila,« povedo v Humani in dodajo, da se zavedajo, da je odpadni tekstil za okolje veliko breme. Skupna odgovornost družbe pa je, da poiščemo trajnostne rešitve glede odpadnega tekstila. Zaupajo nam še, da se Humana neposredno vključuje v projekte, ki so namenjeni iskanju tehnoloških rešitev za odpadni tekstil.

Priprava na uveljavitev direktive

Podjetji se s pilotnim projektom pripravljata na Direktivo EU 2018/851, ki prične veljati s 1. januarjem 2025. S tem datumom bodo morale vse članice EU izvajati ločeno zbiranje tekstila iz gospodinjstev. Namen direktive je izboljšati in spremeniti ravnanje z odpadki v EU v trajnostno upravljanje materialov, pri promociji načel krožnega gospodarstva in zmanjšanju odvisnosti od uvoza surovin.

Kam odložiti rabljena (še uporabna) oblačila?

V zabojnik, ki je posebej določen za rabljena (še uporabna) oblačila, se lahko odlagajo rabljena oblačila, čevlje, torbice, posteljnino, brisače, odeje, igrače itd. Zaradi lažjega odvoza je treba oblačila odložiti v vrečke. Pozor, v tovrstne zabojnike ne sodijo krojaški odpadki, cunje, preproge, umazan, raztrgan in moker tekstil.

Če v vaši občini ni posebnih zabojnikov za rabljena oblačila, se pozanimajte pri komunalnem podjetju, kje lahko oddate rabljena oblačila, v zbirnem centru ali kje drugje.

Glavni namen zbiranja še uporabnih oblačil, obutve in tekstila je ponovna uporaba; zbrano gre delno v ponovno uporabo v dežele v razvoju, delno v razrez za odpadne krpe za uporabo v industriji, neuporaben del pa v energetsko izrabo.

Mikrovlakna oblačil onesnažujejo okolje

Vse tkanine naših oblačil sproščajo mikrovlakna, ne glede na to, ali so naravne (konoplja in volna) ali sintetične (poliester in akril). Sintetična tkanina je kot izdelek petrokemične industrije v bistvu plastična, zaradi česar so oblika mikroplastičnega onesnaženja v morjih in oceanih.

 

Preberite tudi: 

Kako vaš pulover iz poliestra uničuje okolje?

 

(Visited 883 times, 9 visits today)
Close