7:29 dop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Tehnologija mora delati za dobro ljudi: nujna odgovorna raba!

Kako naj tehnologija služi ljudem? Dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja 4PDIH, je pretekli teden sodelovala na konferenci PODIM DX kot gostja okrogle mize z naslovom Prihodnost in priložnosti Evrope iz perspektive tehnologije in konkurenčnosti. 

Evropska unija na področju digitalizacije zaostaja za ZDA in Kitajsko. »Namesto da bi jih poskušali ujeti, moramo na področjih, kjer zaostajamo, poiskati nove priložnosti, kjer lahko postanemo vodilni. V EU, kjer prevladuje tradicionalni sektor, se moramo začeti ukvarjati s tem, kako lahko uvedemo nove tehnologije v tipično tradicionalnem sektorju in tako izboljšamo učinkovitost in postanemo bolj konkurenčni,« meni dr. Emilija Stojmenova Duh.

Kot primer takšnega področja daje kmetijstvo, ki je v EU močno zastopano in tudi zelo pomembno za samooskrbo: »S pomočjo novih tehnologij smo lahko bolj učinkoviti, imamo bolj kakovostne izdelke in  lahko sledimo poreklu, istočasno pa prispevamo k zelenemu dogovoru – zmanjšamo pesticide in ostale okoljske učinke.«

Odgovorna raba tehnologije

“Digitalno tehnologijo je treba uporabljati odgovorno,” je bilo osrednje sporočilo Margarethe Vestager, evropske komisarke za konkurenco in izvršna podpredsednica Evropske komisije, ki je poudarila, da naj nas pri rabi digitalne tehnologije vodi vprašanje, kaj želimo z njo doseči in katere težave želimo z njo reševati. Med drugim je komisarka izpostavila probleme, kot so podnebne spremembe in z njimi povezano zaskrbljujoče stanje okolja, zagotavljanje vsem dostopnega zdravstva ter enake možnosti (npr. kakovostni izobraževalni sistemi) … Predvsem pa je bilo njeno glavno sporočilo, da naj tehnologija dela za državljanke in državljane, pri čemer je še kako pomemben odnos med kulturo in tehnologijo, saj je ravno družbena razsežnost kulture tista, ki lahko iz tehnologije izvleče najboljše. Margarethe Vestager je še poudarila, da je v povezavi z razvojem tehnologijo zelo pomembno, da vlagamo tudi v humanistične znanosti, saj se vsega ne da doseči zgolj z inženirsko uporabo tehnologije.

Tehnologija za dobro ljudi in prenos znanja v prakso

Pomen vlaganja v ljudi v povezavi s tehnologijo je poudarila tudi dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja 4PDIH, edinstvenega digitalnega stičišča, ki deluje po načelu »vse na enem mestu«, vzpodbuja digitalno preobrazbo z učinkovitim oblikovanjem digitalnih veščin, ozaveščanjem o digitalizaciji, predvsem pa nudi razvojno-strokovno oporo pri prehodu temeljnih raziskovalnih projektov na trge. Dr. Stojmenova Duh meni, da so digitalna inovacijska središča (DIH-i) odlični mehanizmi, da se prenos znanja z univerz v gospodarstvo (na trg) poveča oz. se znanje prenese na bolj učinkovit način. Pri tem pa opozarja, da mora biti Evropska komisija previdna in dati priložnost in sredstva tudi manjšim DIH-om, ki so pri podpori in aktivnostih za boljši in učinkovitejši prenos znanja na trg proaktivni in uspešni.

Digitalno inovacijsko središče 4PDIH različnim lokalnim skupnostim nudi okolje za razvoj, testiranje in uporabo rešitev na področju najnovejših digitalnih tehnologij.  Njegova posebnost pa je nedvomno ta, da v svoje delovanje vključuje širše skupnosti, s čimer obravnava digitalizacijo v celoti in med drugim skrbi tudi za izobraževanje in usposabljanje na vseh nivojih, s prav posebno pozornostjo na podeželju. 4PDIH se tako razvija kot inovativni digitalni ekosistem, ki se zaveda, da mora tehnologija delati za dobro ljudi.

4PDIH za razvoj podeželja

Eurostatovi podatki kažejo na znaten razkorak med digitalnimi znanji odraslih, ki živijo v mestih in odraslih, ki živijo na podeželju. Leta 2019 je bila vrzel v digitalnih znanjih med prebivalci mest in osebami, ki živijo na podeželju (v Evropski uniji), v povprečju 14 odstotnih točk. Prebivalstvo, ki živi na podeželju, se v primerjavi s tistimi iz urbanih področij, sooča z večjim tveganjem revščine ali socialne izključenosti. Prav z neustreznimi digitalnimi spretnostmi pa se to tveganje še povečuje, nevarnost revščine pa narašča. 4PDIH si je tako v okviru svoje strategije izobraževanja zastavil vlagati v digitalne veščine podeželskih skupnosti kot učinkovitega načina premoščanja neenakostih. Osredotoča se na »digitalno opolnomočenje« lokalnih podeželskih skupnosti, tudi učiteljic in učiteljev, prek izobraževanja lokalnih podeželskih koordinatork in koordinatorjev, s katerimi 4PDIH aktivno dela na terenu.

Podjetjem, ki se ukvarjajo z razvojem in uvajanjem digitalnih tehnologij v izdelke in storitve, pa so na voljo nepovratna sredstva. Eden takšnih razpisov je tudi DigiFed.

 

(Visited 383 times, 5 visits today)
Close