Avtor Andreja Šalamun 8:00 dop KMETIJSTVO-IN-GOZDARSTVO

Slovenska kmetija Černelič navdušila evropsko javnost

Slovenska kmetija Černelič navdušila evropsko javnost

Na evropskem natečaju Rural Inspiration Awards 2020 je ekološka in biodinamična kmetija Černelič iz občine Brežice dobila največ glasov v kategoriji zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe, kjer je o projektih glasovala javnost. 

 

Razglasitev rezultatov natečaja, ki sta ga pripravili Evropska komisija in Evropska mreža za razvoj podeželja, je potekala preko spleta, in sicer 25. junija, zmagovalce pa je razglasil evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Janusz Wojciechowski. Med prijavljenimi projekti iz Slovenije, ki so bili sofinancirani iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sta se med 15 finalistov izmed 71 prijavljenih uvrstila ekološka in biodinamična kmetija Černelič iz občine Brežice v kategoriji zmanjševanje vpliva na podnebne spremembe in Hiša Vin Kokol iz občine Duplek v kategoriji biogospodarstvo. 

Kot je ob razglasitvi dejal Wojciechowski, gre za projekte, ki prikazujejo konkretne rezultate v treh razpisanih kategorijah – biogospodarstvo, prilagajanje na podnebne spremembe in zmanjševanje vplivov na podnebne spremembe.

 

V tednu dni skoraj 7.000 glasov 

Ekološka in biodinamična kmetija Černelič je prejela največ glasov v posebni kategoriji »Popular vote«, kjer je o projektih glasovala javnost. Kot so pojasnili na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), so organizatorji prejeli skoraj 7.000 glasov v relativno kratkem času, saj je bilo glasovanje odprto zgolj dober teden. 

V vasi Dečno selo pri Brežicah na biodinamični kmetiji Černelič na ekološki način kmetujejo že od leta 2003, v letu 2014 pa so pridobili DEMETER certifikat, kar pomeni, da svoje pridelke sočasno pridelujejo po načelih biodinamike. »Njihov osnovni cilj je pridelava kakovostnih in hranljivih pridelkov z ugodnim vplivom na okolje in naravo. Poslužujejo se kolobarjenja, gnojenja z biodinamičnim kompostom domačega goveda in setvijo mešanih posevkov za povečevanje deleža organske snovi v tleh, s čimer prispevajo k večjemu ponoru CO2 in s tem tudi k zmanjševanju vpliva na podnebne spremembe. Prispevajo tudi k čistejšemu zraku in bolj zdravemu okolju. Svoje znanje in pridobljene izkušnje z veseljem delijo z drugimi,« so pojasnili na kmetijskem ministrstvu. 

Pravijo, da so bili uvrstitve obeh kmetij v finalni izbor zelo veseli, še zlasti pa jih veseli prejem največjega števila glasov javnosti za ekološko in biodinamično kmetijo Černelič. »Želimo si, da bo ta razglasitev dodatna motivacija in zagon, da v Sloveniji povečamo število kmetij, vključenih v ekološko kmetovanje in pridelavo zelenjave. Glede na konkurenčne prednosti imamo za ekološko kmetovanje dobre možnosti, tak način pridelave pa javnost zelo jasno tudi podpira in tudi nagrajuje,« so izpostavili.

 

Porabijo tudi grozdne peške 

Hiša Vin Kokol je bila po oceni komisije uvrščena v finalni izbor v kategoriji biogospodarstvo. »Njihov slogan je »natančno nič odpadkov v predelavi grozdja«. Obdelujejo okoli 10 ha zemlje in od tega je približno tretjina namenjena  vinogradništvu,« povedo na MKGP. Dodajo, da so znotraj vinogradništva razvili novo zgodbo in vzpostavili krožno gospodarstvo, v katerem praktično ne ustvarjajo odpadkov. Grozdje predelajo v vino, iz grozdnih pešk, ki bi bile sicer odpadek, iztisnejo olje, kar ostane pa uporabijo za predelavo v moko grozdnih pešk. Grozdne tropine brez pešk uporabijo kot gnojilo za vinsko trto. Načrtujejo tudi izgradnjo lastne oljarne. Na MKGP pravijo, da si želijo še več projektov s področja krožnega biogospodarstva, in sicer tako na področju kmetijstva kot gozdarstva.

 

Od gnojila do javnega prevoza

V kategoriji bioekonomija je sicer zmagal nizozemski projekt Brickz – naravno gnojilo v obliki bloka, narejeno iz lokalne biomase. V kategoriji prilagajanje na podnebne spremembe je zmagala ekološka kmetija Petra Marada iz Češke, ki je komisijo prepričala s številnimi okoljskimi in podnebnimi ukrepi – na primer vzpostavitev travnatih pasov na območjih vodne erozije, vzpostavitev mreže pasov za podporo pticam in divjim živalim, izvajanje ukrepov z namenom varovanja ogrožene vrste ptice in ekološkega habitata močvirja ter zasaditev značilnih regionalnih sort sadnih dreves. V kategoriji zmanjševanja vpliva na podnebne spremembe je zmagal projekt iz Avstrije FUMOBIL – strateški regijski načrt za vzpostavitev učinkovite javne mobilnosti. V okviru projekta LEADER so partnerji v regiji jezer Fuschlsee in Mondsee v zaledju Salzburga pripravili strategijo reševanja neustreznega javnega prevoza omenjene regije.

Namen natečaja »Rural Inspiration Awards« je dvigniti prepoznavnost politike razvoja podeželja in prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) k biogospodarstvu in boju proti podnebnim spremembam ter spodbuditi izmenjavo znanja in povezovanje.

(Visited 876 times, 1 visits today)
Close