V septembru več gradbenih dovoljenj in višja vrednost gradbenih del

22 oktobra, 2020

Kot poroča Statistični urad RS, je bilo v septembru 2020 izdanih za 17 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu 2020. V septembru 2020 je bilo izdanih več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in tudi za gradnjo nestanovanjskih stavb kot v prejšnjem mesecu; število prvih je bilo višje za 33 %, število drugih za 7 %.  Vrednost v avgustu 2020 opravljenih gradbenih del je bila za 2,5 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in za 4,8 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2019.

“Celotna površina vseh v septembru 2020 načrtovanih stavb naj bi merila 143.939 m2, kar je za 32 % več od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2020; površina načrtovanih stanovanjskih stavb naj bi bila večja za 11 %, nestanovanjskih stavb pa za 55 %. Na podlagi gradbenih dovoljenj za nestanovanjske stavbe, izdanih v septembru 2020, se bodo med drugim gradile večje stavbe splošnega družbenega pomena,” navaja SURS.

99 % vseh v septembru 2020 izdanih gradbenih dovoljenj za stavbe se je po podatkih SURS nanašalo na novogradnje, 1 % pa na spremembo namembnosti. Število izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo v septembru za 17 % višje kot v avgustu 2020 in za 10 % višje kot v septembru 2019, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila za 32 % oz. 22 %  večja od površin novogradenj, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2020 oz. septembru 2019.

Vrednost gradbenih del

Vrednost v avgustu 2020 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2020, in sicer za 2,5 %. To je bilo po podatkih SURS drugo zaporedno mesečno zvišanje, pred tem je vrednost opravljenih gradbenih del na mesečni ravni štiri zaporedne mesece padala. Vendar je bila tokrat višja kot v prejšnjem mesecu samo vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih, in sicer za 6,6 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila namreč za 6,3 % nižja, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja na stanovanjskih stavbah (za 2,9 %) in na nestanovanjskih stavbah (za 9,0 %).

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih leta 2020, je bila za 3,8 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta; vrednost del na stavbah je bila nižja za 6,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 2,4 %.

 

Vir: SURS

Nazaj na kategorijo gradnja.
(Visited 82 times, 1 visits today)