Svet EU se strinja: Vsi ukrepi morajo biti skladni s podnebnimi cilji

27 julija, 2020
Andreja Šalamun

Ministri, ki so se v torek in sredo preko videokonference udeležili neformalnega zasedanja Sveta EU za okolje, so se strinjali, da ima osrednjo vlogo pri nadaljnjem razvoju evropski zeleni dogovor in ukrepi, ki jih ta predvideva za prehod v trajnostno in bolj odporno družbo. Poudarili so, da je treba pri načrtovanju vseh ukrepov zagotoviti, da so ti ukrepi skladni s podnebnimi cilji EU ter da spoštujejo načelo ne povzročanja okoljske škode (»do no harm principle«). Izpostavili so, da bodo za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora ter krepitve evropskega gospodarstva ključnega pomena javne in zasebne investicije v nizkoogljične tehnologije, zelena delovna mesta in digitalne rešitve.

 

Zasedanja se je udeležil tudi slovenski okoljski minister Andrej Vizjak, ki je poudaril, da ima lahko razvoj in uporaba digitalnih tehnologij pomembno vlogo pri prehodu v trajnostno gospodarstvo. Izpostavil je, da je izgradnja odporne Evrope mogoča samo preko vključevanja okoljskega in podnebnega vidika v vse relevantne sektorje, hkrati pa je treba zagotavljati tudi trajnostne naložbe, ki bodo prispevale k doseganju podnebne nevtralnosti EU. Prepričan je, da nam je prav kriza, ki jo je povzročil koronavirus SARS-CoV-2, pokazala, kako pomembno je biti samozadosten, in sicer zlasti pri ravnanju z odpadki. Prepričan je, da bi morali uporabiti akcijski načrt za pospeševanje trga z visokokakovostnimi sekundarnimi surovinami. 

 

Digitalizacija omogoča boljšo sledljivost 

Razvoj in uporaba digitalnih tehnologij ima lahko pomembno vlogo pri trajnostnemu prehodu EU, hkrati pa lahko prispeva tudi k večji produktivnosti in konkurenčnosti evropskega gospodarstva, je poudaril Vizjak. Dodal je, da poleg tega digitalizacija omogoča proizvajalcem in potrošnikom boljšo sledljivost celotnega procesa pri rabi virov in surovin, kar lahko prispeva tudi h krepitvi zaupanja ter trajnostnim odločitvam potrošnikov glede posameznih proizvodov in storitev. 

Kot so povedali na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), so sodelujoči ministri podprli načrtovane aktivnosti za vzpostavitev evropskega podatkovnega centra v okviru Zelenega dogovora. »Pri tem je pomembno, da se tudi sicer zagotovi zelenitev informacijsko komunikacijskega sektorja preko zagotavljanja njegove energijske in snovne učinkovitosti,« so izpostavili. 

 

Razpravljali o procesu sprejemanja podnebnega zakona

Ministri so razpravljali tudi o ukrepih na področju obvladovanja in blaženja podnebnih sprememb, in sicer predvsem o procesu sprejemanja evropskega podnebnega zakona. »Slednji je eden od predvidenih ukrepov v okviru evropskega zelenega dogovora, ki bo omogočil prehod v nizkoogljično in krožno gospodarstvo ter hkrati vlagateljem in potrošnikom zagotovil stabilno okolje in nakazal jasno pot razvoja EU do leta 2050,« poudarjajo na slovenskem okoljskem ministrstvu. 

Vizjak se zaveda, da bo prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo zahteval sodelovanje vseh relevantnih sektorjev, predvsem transporta, kmetijstva, energetike in gradbeništva, pri tem pa bo bistvenega pomena zagotavljanje ustrezne finančne podpore državam članicam za pravičen in solidaren prehod. 

Kot so dejali na okoljskem ministrstvu, je v luči mednarodnih podnebnih pogajanj ter zasedanja pogodbenic konvencije o podnebnih spremembah prihodnje leto (COP26 UNFCCC) minister Vizjak poudaril pomen ohranitve vodilne vloge EU na globalni ravni, za kar si bo Slovenija prizadevala tudi v vlogi predsedujoče Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 32 times, 1 visits today)