9:37 dop GOSPODARSTVO

Novih 30 milijonov evrov mikrokreditov za mikro in mala podjetja

Na voljo je 30 milijonov evrov, kar bo, kot pravi Ministrstvo, številnim podjetjem omogočilo premostitev likvidnostnih potreb.

Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) ponovno priložnost hitro, enostavno ter pod zelo ugodnimi pogoji zaprositi za mikrokredit do višine največ 25.000 evrov za manjše investicije oziroma obratna sredstva.

Za sredstva bodo lahko zaprosila mikro in mala podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1. januarjem 2022 in z bonitetno oceno vsaj SB7. Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plače zaposlenih ter drugih operativnih stroškov.

Mikrokrediti v višini od 5.000 evrov do 25.000 evrov so na voljo z ročnostjo do 5 let s poudarkom na enostavni in hitri pridobitvi. Ostale ugodnosti so izražene v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (37,5 odstotni 6-mesečni EURIBOR in fiksni pribitek 0,8 odstotkov),
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 evrov,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se ne zaračunavajo.

Na spletni strani SPS je dostopen celoten razpis

(Visited 48 times, 1 visits today)
Close