Novi ukrepi za pomoč živilcem in kmetom

21 aprila, 2020
Andreja Šalamun
Novi ukrepi za pomoč živilcem in kmetom 

Čeprav je kmetijsko-živilski sektor eden od redkih sektorjev, ki deluje ves čas od začetka pandemije novega koronavirusa, so na pristojnem ministrstvu, zaradi predvidenih motenj v delovanju zaradi epidemije, pripravili številne ukrepe za pomoč že v prvem protikorona paketu (PKP1), pripravili pa so jih tudi za drugega (PKP2), vendar se ti zaradi odločitve strokovne skupine in vlade, da bodo ukrepi v PKP2 namenjeni le zagotavljanju likvidnosti gospodarstva, selijo v tretji paket. 

 

Kljub temu skušajo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) z dodatnimi ukrepi spodbujati razvoj sektorja. »V ta namen smo začeli tudi s spremembami Programa razvoja podeželja (PRP), kjer bo več sredstev namenjenih novim investicijam, rastlinski proizvodnji in večanju samooskrbe,« povedo.

Pravijo, da so motnje, ki so se zaradi pojava epidemije novega koronavirusa začele pojavljati v sektorjih kmetijstva, živilske industrije, ribištva in gozdarstva, reševali ali preprečevali z ukrepi v t.i. protikorna paketu PKP1, hkrati pa so okrepili promocijo domače hrane in si prizadevali za okrepitev odnosov znotraj prehranske verige. »V sodelovanju z različnimi organizacijami, ki delujejo na področju kmetijsko-živilskega sektorja, smo pripravili nabor ukrepov za t.i. protikorana paket PKP2, ki pa so zaradi odločitve strokovne skupine in Vlade RS, da bo PKP2 namenjen izključno zagotavljanju likvidnosti gospodarstva, preneseni v PKP3. Ukrepi, ki jih prenašamo v PKP3, bodo namenjeni zagonu novih investicij in odpravi administrativnih ovir,« povedo.

Pojasnijo, da je med popravke PKP1 ministrstvo uvrstilo enkratni solidarnostni dodatek za kmetice v višini 150 eurov in večanje višine zneska, do katerega lahko brezposelne osebe opravljajo sezonska dela v kmetijstvu, brez da bi se jim znižalo nadomestilo za brezposelnost. Ta znesek se iz 200 evrov na mesečni ravni zviša na 400 evrov.

 

Predvidevajo povečanje predplačil 

S področja Skupne kmetijske politike pripravljajo vrsto drugih ukrepov, da bi lahko slovenskemu kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu omogočili lažjo izvedbo investicij in omogočili nadaljevanje razvojnega ciklusa. Na ministrstvu poudarjajo, da pospešeno pripravljajo spremembe PRP 2014–2020, na podlagi katerih bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe, po njihovem sprejetju na vladi pa bodo lahko objavili načrtovane javne razpise. 

MKGP med drugim predvideva povečanje predplačil na najvišjih možnih 50 odstotkov, predlaga tudi spremembe na posameznih podukrepih, kot so na primer naložbe na kmetijskih gospodarstvih, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, svetovanje s socialnimi vsebinami ter drugi. Za objavo javnih razpisov mora spremembe potrditi vlada. 

 

Potrebujemo trdno agroživilsko verigo 

»Poudariti želimo, da zgolj zakonski ukrepi ne bodo popravili vseh motenj in izzivov, ki so se razkrili v času epidemije. Zmanjšano povpraševanje na trgu (posledica zaprtja javnih ustanov, sektorja gostinstva, turizma) je namreč pokazala, da je za stabilnost kmetijskega sektorja izjemnega pomena vključitev kmetov v verige. Zato se je v teh najtežjih časih izkazala večkrat poudarjena potreba po trdni agroživilski verigi,« poudarijo na ministrstvu. Povedo, da tisti kmetje ali kmetijska podjetja, ki imajo sklenjene pogodbe z živilsko-predelovalno industrijo, ne poročajo o težavah pri prodaji. »Težave se pojavljajo pri tistih, ki so svojo prodajo prepuščali trenutnim razmeram na trgu in prodajali na trg glede na ceno, ki je na trgu veljala,« izpostavijo.

 


Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.

Nazaj na kategorijo gospodarstvo.
(Visited 47 times, 2 visits today)