11:07 dop GOSPODARSTVO

Enotna točka in 20 milijonov evrov za krožno gospodarstvo

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo v okviru Enotne točke za krožno gospodarstvo izvajala šest ukrepov, namenjenih gospodarstvu.

Ukrepi so del Celovitega strateškega projekta za razogljičenje Slovenije preko prehoda iz linearnega v krožno gospodarstvo, v izvajanje vseh 17-ih ukrepov znotraj projekta pa bo vključenih devet ministrstev, ki so sodelovala pri njegovi pripravi.

Za programe, namenjene gospodarstvu, je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotovilo 20 milijonov evrov. Ti programi bodo pokrivali tri področja.

Krožne sinergije

Program bo namenjen krepitvi kapacitet regij in lokalnih skupnosti za transformativni prehod. Podpora bo namenjena spodbujanju »disruptivnih inovacij« preko spodbujanja strateškega načrtovanja in priprave relevantnih celovitih projektov na regionalni ravni.

Krožno odkrivanje

S programom bomo podprli oblikovanje zagonskih podjetij na področju nizkoogljičnega krožnega gospodarstva. Predvideno je tudi oblikovanje ustreznega podpornega okolja, ki bo podjetjem ponujalo prilagojeno podporo v vseh fazah razvoja njihovih idej, produktov in storitev.

Podpora krožnim inovacijam v malih in srednjih podjetjih

Programske aktivnosti bodo prispevale h krepitvi usposobljenih mentorjev in ekspertov v podpornem okolju, ki bodo podjetjem s strokovnim znanjem pomagali s prilagojenim svetovanjem in podporo. Podpora se bo deloma osredotočila na podporo malih in srednjih podjetij ne glede na sektor v katerem deluje, specifična podpora pa bo oblikovana na področjih, ki so relevantna/povezana z identificiranimi verigami vrednostmi

Horizontalno bo programska podpora temeljila na Strategiji pametne specializacije in Kažipotu Slovenije za prehod v krožno gospodarstvo. Za namene sistemskega pristopa so v okviru Javne agencije SPIRIT Slovenija vzpostavili enotno točko za izpeljavo programov v podporo gospodarstvu.

Vir: gov.si

(Visited 88 times, 1 visits today)
Close