7:31 dop GOSPODARSTVO

2019 še eno uspešno leto slovenskega turizma

V lanskem letu smo, kot po podatkih SURS sporoča Slovenska turistična organizacija, v Sloveniji zabeležili več kot 6,2 milijona turističnih prihodov in več kot 15,7 milijona turističnih prenočitev; od tega so tuji gostje ustvarili 4,7 milijona prihodov in 11,3 milijonov prenočitev.

V obdobju med januarjem in novembrom je bila vrednost izvoza potovanj 2,57 milijarde evrov. Leto 2019, v promociji in razvoju slovenskega turizma eno najbolj intenzivnih, a tudi uspehov polnih let, se bo tako v zgodovino slovenskega turizma zapisalo kot še eno uspešno leto.

V letu 2019 smo v primerjavi z letom 2018 zabeležili 5% rast turističnih prihodov in 0,6% rast turističnih prenočitev. Število tujih turistov se je povečalo za 6,3 %, njihovih prenočitev pa za 1,8 %. Tuji gostje so ustvarili 75,5 % vseh prihodov in 72 % vseh prenočitev.

Največ prihodov Italijanov, največ nočitev pa iz Nemčije

Po številu prihodov je bilo največ gostov iz Italije, in sicer skoraj 600.000, kar predstavlja 12,7% delež med vsemi gosti, sledijo gostje iz Nemčije (več kot 580.000; 12,4% delež), Avstrije (skoraj 400.000; 8,4% delež), Hrvaške (235.000; 5% delež), Madžarske (več kot 190.000; 4% delež), Češke republike (skoraj 190.000; 4% delež), Nizozemske (več kot 186.000; skoraj 4% delež), drugih azijskih držav (več kot 176.000; skoraj 4% delež), Francije (več kot 166.000; več kot 3% delež) in Združenega kraljestva (skoraj 160.000; več kot 3% delež).

Največ prenočitev so ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer več kot 1,5 milijona, kar predstavlja malo več kot 13 % delež  med vsemi prenočitvami, sledijo gostje iz Italije (skoraj 1,3 milijona; 11% delež), (več kot 1 milijon; 9% delež), Nizozemske (več kot 580.000; 5 % delež), Hrvaške (skoraj 540.000; malo manj kot 5% delež), Češke republike (več kot 510.000; več kot 4% delež), Madžarske (skoraj 500.000; več kot 4% delež), Združenega kraljestva (več kot 440.000; malo manj kot 4% delež), Srbije (več kot 380.000; več kot 3% delež) in Francije (več kot 370.000; več kot 3% delež).

Gostje so največ turističnih prenočitev ustvarili v hotelih,  in sicer več kot 7,3 milijona, kar predstavlja 46 % delež med nastanitvenimi objekti, sledijo zasebne sobe, apartmaji in hiše (več kot 3,2 milijona; skoraj 21 %) ter kampi (več kot 2 milijona; 13 %).

Med občinami po številu ustvarjenih prenočitev prevladujejo gorske (več kot 4,63 milijona prenočitev, kar predstavlja 29% delež), sledijo zdraviliške (več kot 3,44 milijona; 22%) in obmorske (več kot 3 milijone; 19%) občine.

Turizem je v Sloveniji pomembna gospodarska panoga z velikim nadaljnjim potencialom rasti

V skupni BDP posredno in neposredno prispeva kar 12,3-odstotni delež, neposredno pa zaposluje 6,5 % delovno aktivnega prebivalstva, je visoko multiplikativna poslovna dejavnost, ki pomembno vpliva na razvoj drugih področij. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) z vrsto ukrepov, na Slovenski turistični organizaciji (STO) pa s številnimi razvojnimi in promocijskimi aktivnostmi uresničujemo vizijo Slovenije kot zelene butične destinacije za 5* doživetja in cilje, ki smo si jih skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom zastavili v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

V prvi polovici strateškega obdobja nam je v slovenskem turizmu uspelo postaviti rasti v pravo zaporedje nadpovprečne letne rasti prihodov, višje letne rasti prenočitev in najvišje letne rasti prilivov iz izvoza potovanj. Že v letu 2018 smo izpolnili strateške cilje glede števila prihodov in prenočitev, pred nami pa je cilj uresničitve vrednosti izvoza potovanj v višini 3,7 do 4 milijarde evrov.

Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka na MGRT, je ob teh podatkih med drugim povedala: »Zabeležili smo uspešno, rekordno turistično leto. To so podatki, s katerimi se že uresničujejo nekateri zastavljeni strateški cilji. V Sloveniji smo se zavezali k trajnostni rasti slovenskega turizma. Naša vizija poudarja 5-zvezdična doživetja, dobro počutje in osebne koristi. Zato je pomembna kakovost turistične ponudbe ter zadovoljstvo turistov in lokalnega prebivalstva, kar postavljamo pred številčne, statistične podatke. Spremljamo, v kolikšni meri se turisti vračajo na posamezne destinacije in ali se doba njihovega bivanja podaljšuje. Tovrstni podatki so pomembni za sprejemanje poslovnih načrtov in nadaljnjih usmeritev.«

Turizem raste tudi v Evropi in v svetu

Po podatkih Svetovne turistične organizacije UNWTO je bila lani na svetovni ravni rast turističnih prihodov +4 % (+6 % v letu 2018), skupno število prihodov pa 1,46 milijarde. Tudi v Evropi je bila rast turističnih prihodov +4 % (+6 % v letu 2018), medtem ko je bilo vseh mednarodnih turističnih prihodov v Evropo 742 milijonov. Po podatkih Eurostat je število turističnih prenočitev v EU lani doseglo 3,2 milijarde, kar ja za 2,4 % več kot leto prej (+2,2% rast v letu 2018). Število prenočitev v EU konstantno narašča od leta 2009, predvsem na račun tujih turistov. Evropska potovalna komisija (ETC) za letošnje leto napoveduje skoraj 3% rast turističnih prihodov na svetovni ravni in skoraj 2% v Evropi.

 

vir: STO

(Visited 816 times, 1 visits today)
Close