Za proizvodnjo elektrike iz OVE in SPTE na voljo 10 milijonov evrov

3 julija, 2020
Andreja Šalamun
Za proizvodnjo elektrike iz OVE in SPTE na voljo 10 milijonov evrov

Do 10. septembra se lahko prijavite na razpis Agencije za energijo, ki je namenjen projektom proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) ter v soproizvodnji toplote in elektrike (SPTE) z visokim izkoristkom. Skupaj je na voljo deset milijonov evrov.

 

Kot pravijo v Agenciji za energijo, želijo s pozivom izbrati projekte za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije ter s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom. Proizvajalci bodo za te projekte dobili podporo. 

 

Navesti mora ceno elektrike 

Prijavitelj mora ob prijavi projekta navesti načrtovano letno količino proizvedene elektrike, pa tudi ponujeno ceno elektrike. Ta mora biti določena skladno z metodologijo za določanje cene elektrike proizvodnih naprav in referenčnih stroškov proizvodnje elektrike proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in SPTE. Ponujena cena ne sme presegati vrednosti referenčnih stroškov proizvodnje elektrike v proizvodni napravi, ki pomenijo zgornjo mejo ponujene cene elektrike proizvodne naprave.

 

Predložiti je treba gradbeno dovoljenje

Na Agenciji za energijo pravijo, da je za projekte, katerih izvedba je pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, tudi prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja. Promotorji morajo poleg tega za izbrane projekte v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini dveh odstotkov investicijske vrednosti projekta.

 

Podrobnosti so na voljo tukaj.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 30 times, 1 visits today)