V NEK v letu 2019 presegli načrtovano proizvodnjo elektrike

7 januarja, 2020
Andreja Šalamun

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) so v letu 2019 proizvedli 5.533 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je skoraj dva odstotka več, kot so načrtovali (5.430 GWh). Za letos, ko v NEK ne bodo imeli remonta, načrtujejo, da bodo proizvedli za 5.955 GWh električne energije.

»Dosežen rezultat, ki mu ob zanesljivosti delovanja dodatno vrednost dajejo visoki mednarodno primerljivi kazalci in dosledno upoštevanje vseh upravnih in okoljskih omejitev, je odraz naše odločenosti, da bomo zgled jedrske varnosti in odličnosti na globalni ravni, kot smo opredelili našo vizijo,« poudarjajo v NEK.

Lani so v NEK izvedli remont, ki je bil najkrajši, odkar elektrarna obratuje v 18-mesečnem ciklusu – trajal je 28 dni. V tem času so zamenjali jedrsko gorivo, izvedli preventivna vzdrževalna dela in deset večjih naložb s področja tehnološke nadgradnje. Pri izvedbi testov je poleg zaposlenih v NEK sodelovalo tudi več kot 1.400 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije in Hrvaške ter izvajalcev specifičnih del v jedrski industriji iz mednarodnega okolja. Kakovost remontnih del je nadzorovala Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV), spremljale pa so jih tudi pooblaščene organizacije.

V naslednjih letih v NEK načrtujejo izvedbo tehnološko najpotrebnejših posodobitev in zamenjava opreme, tudi starega rotorja generatorja, s čimer naj bi zagotovili bistveno rezervno komponento. Do konca leta 2021 morajo namreč, če želijo zagotoviti dolgoročno obratovanje elektrarne, izvesti program nadgradnje varnosti – ta zagotavlja dodatne varnostne ukrepe za primer izrednih zunanjih dogodkov, za katere elektrarna originalno ni bila načrtovana. Doslej so izvedli že več kot 60 odstotkov projektov iz omenjenega programa, med projekti pa je tudi varnostna nadgradnja začasnega skladiščenja izrabljenega goriva.

Intenzivno naj bi bilo tudi leto 2020, ko remonta ne bo, pričakujejo pa, da bodo proizvedli 5.950 GWh električne energije.

(Visited 18 times, 1 visits today)