V HSE lani v različne proračune plačali več kot 200 milijonov evrov

5 januarja, 2021
Andreja Šalamun

V letu 2020 so družbe iz skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE) v državni in lokalne proračune skozi dajatve prispevale več kot 200 milijonov evrov, so ugotovili v omenjeni skupini. V okviru HSE delujejo med drugimi družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM), Soške elektrarne Nova Gorica (SENG), Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in Premogovnik Velenje.

Preberite tudi: Vračamo se k naravi

V času bliskovitega tehnološkega napredka, smo začutili veliko odgovornost do družbe in ustvarjanja uporabniku ter zemlji prijaznih rešitev.

Kot si izračunali v skupini HSE, so v letu 2020 z nakupom emisijskih kuponov prispevali več kot 65 milijonov evrov v Sklad za podnebne spremembe, kjer se zbirajo sredstva za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in za vplive podnebnih sprememb. Tako zbrana sredstva so namenjena med drugim za razvoj obnovljivih virov energije in tehnologij, ki prispevajo k prehodu na varno in trajnostno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida, za financiranje raziskav in razvoja energetske učinkovitosti in čistih tehnologij, za spodbujanje prehoda na promet z nizkimi emisijami in javni promet ter za ukrepe, katerih namen je povečevanje energetske učinkovitosti in izolacije ali zagotavljanje finančne podpore za obravnavo socialnih vprašanj v gospodinjstvih z nizkim ali srednjim prihodkom.
V HSE pravijo, da so ob tem v letu 2020 plačali še 1,2 milijona evrov za monitoring, 227 tisoč evrov drugih dajatev za varstvo okolja ter 35 tisoč evrov ekološke takse. V državni proračun so vplačali tudi več kot 62 milijonov evrov davka na dodano vrednost (DDV), družbe iz skupine HSE pa so v letu 2020 v proračun vplačale tudi 18,9 milijona evrov davka od dohodkov pravnih oseb. Državi so za poroštvo za kredite plačali 4,6 milijona evrov provizije.

Preberite tudi: Kakovostni izdelki iz etične proizvodnje

Družba illycaffè se predstavlja s trajnostnimi izdelki in prisega na zmanjševanje ogljičnega odtisa vzdolž celotne proizvodne verige.

Kot delodajalec prispevali 18 milijonov evrov

Preko sistema prispevkov od plač, nadomestil plač, bonitet in drugih prejemkov so družbe HSE, ki zaposlujejo več kot 3.000 ljudi, v proračun prispevale 18 milijonov evrov, od tega približno 55 odstotkov, kar je skoraj deset milijonov evrov, za prispevke pokojninskega in invalidskega zavarovanja. »Dajatve skupine HSE za dodatno pokojninsko zavarovanje so v letu 2020 znašale 4,5 milijona evrov. V kvote za invalide smo prispevali več kot 80 tisoč evrov dajatev,« naštejejo in dodajo, da se je skupini v lanskem letu pridružilo 156 novih sodelavk in sodelavcev, od tega kar 80 odstotkov v Savinjski regiji.

Za uporabo vodnih virov 19 milijonov evrov

V letu 2020 so v skupini HSE za koncesijski prispevek za uporabo vodnih virov plačali 19 milijonov evrov dajatev, za vodna povračila pa dodatnih 8,2 milijona evrov. Za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga dobijo lokalne skupnosti, so družbe plačale 10,7 milijona evrov.
»Kljub temu, da smo v državni in lokalne proračune v letu 2020 prispevali 200 milijonov evrov, smo skoraj pol milijona evrov namenili tudi za družbeno odgovornost. Večino sredstev smo namenili humanitarnim, športnim in izobraževalnim programom v regijah, kjer delujejo družbe skupine HSE. S to prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje,« še dodajo v HSE.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 196 times, 1 visits today)