EU sprejela strategijo za povezovanje energetskega sistema in strategijo za vodik

13 julija, 2020
Andreja Šalamun

V sredo, 8. julija, je Evropska komisija sprejela strategiji za povezovanje energetskega sistema in za vodik. Osnovni namen sprejetih strategij je povečati učinkovitost in povezanost energetskega sektorja znotraj EU.

 

Strategiji bosta okrepili evropski zeleni dogovor in zeleno okrevanje, pomagali pa bosta tudi pri uresničevanju cilja razogljičenja evropskega gospodarstva do leta 2050, je dejal komisar za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans. Evropski energetski sektor je namreč odgovoren za okoli 75 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov, zato mora Evropa, če želi doseči cilje, ki si jih je zastavila na področju nizkoogljičnosti, ta sektor temeljito preoblikovati. 

Kot so pojasnili na Evropski komisiji, sta strategiji del novega programa naložb za čisto energijo v skladu s svežnjem komisije za okrevanje Next Generation EU in evropskim zelenim dogovorom. Prepričani so, da lahko naložbe spodbudijo gospodarsko okrevanje po krizi zaradi koronavirusa, saj da bodo ustvarile nova delovna mesta ter okrepile vodilno vlogo in konkurenčnost Evrope v strateških panogah, ki so ključne za njeno odpornost.

 

Zagotoviti želijo okvir za prehod na zeleno energijo 

S pomočjo strategije za povezovanje energetskega sistema naj bi zagotovili okvir za prehod na zeleno energijo. Strategija temelji na treh stebrih: bolj krožno naravnanem energetskem sistemu, večji neposredni elektrifikaciji sektorjev končne uporabe in spodbujanju uporabe čistih goriv v sektorjih z oteženo elektrifikacijo.

Tudi vodikova strategija za podnebno nevtralno Evropo naj bi pripomogla, k nastanku »vodikovega gospodarstva«, ki lahko postane dejavnik rasti in pomaga odpraviti gospodarsko škodo, ki jo je povzročila pandemija. Timmermans je prepričan, da si bo Evropa z razvojem in uporabo vrednostne verige čistega vodika zagotovila vlogo vodilne v svetu in ohranila vodilni položaj na področju čiste tehnologije.

 

Z vodikom do razogljičenja industrije, prevoza, proizvodnje elektrike …

V komisiji so prepričani, da lahko vodik podpre razogljičenje industrije, prevoza, proizvodnje električne energije in stavb po vsej Evropi ter da lahko poganja sektorje, ki niso primerni za elektrifikacijo. Tako bodo na primer spodbujali proizvodnjo in uporabo vodika, začeli graditi infrastrukturo za njegov transport, načrtovali vodikove polnilnice, oblikovali bodo tržna pravila za uporabo vodika, v okviru programa Obzorje 2020 pa bodo objavili tudi poziv za sto megavatov projektov za zelena letališča in pristanišča. 

Komisija je, da bi podprla uresničevanje strategije za vodik, ustanovila tudi evropsko zavezništvo za čisti vodik, ki bo pripravilo program naložb za povečanje obsega proizvodnje in podpiralo povpraševanje po čistem vodiku v EU. V njem sodelujejo vodilni v industriji, civilna družba, nacionalni in regionalni ministri ter Evropska investicijska banka. 

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 217 times, 4 visits today)