Elektro Celje bo razdelil dobiček; za delnico 0,123 evra

1 julija, 2020
Andreja Šalamun
Elektro Celje bo razdelil dobiček; za delnico 0,123 evra

Dobrih 2,9 milijona evrov bilančnega dobička družbe Elektri Celje bodo namenili za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,123 evra na delnico, so sklenili na nedavni redni seji skupščine Elektra Celje. Družba bo dividende izplačala 30. septembra.

 

Poleg sklepa o delitvi dobička, ki je 31. decembra lani znašal 2.934.604,85 evra, so se udeleženci seznanili tudi s poslovanjem družbe v letu 2019 ter potrdila sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 100.953.200,63 evrov, poveča iz sredstev družbe tako, da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku 50.001.889,01 evra. Osnovi kapital družbe po povečanju znaša 150.955.089,64 evra. Odločili so se, da osnovni kapital povečajo brez izdaje novih delnic, tako da je osnovni kapital družbe po povečanju razdeljen na 24.192.425 navadnih imenskih kosovnih delnic. Zoper izglasovani sklep je predstavnik Društva Mali delničarji Slovenije napovedal izpodbojno tožbo.

Člani skupščine so za člana nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje izvolili Miho Kerina. Mandat se mu začne 2. septembra 2020.

Nazaj na kategorijo energetika.
(Visited 35 times, 1 visits today)