12:00 pop AKTUALNO, Promo

Zavezani trajnostni embalaži

ACE – Zavezništvo za kartonsko embalažo za tekoča živila in okolje – je evropska platforma proizvajalcev kartonske embalaže za tekoča živila in njihove dobaviteljev kartona, namenjena profiliranju kartonske embalaže za tekoča živila kot obnovljive, okolju prijazne in krožne embalažne rešitve z nizkim ogljičnim odtisom. 

 

Embalaža je del našega vsakdana in čeprav se je naš način življenja skozi desetletja spremenil, še vedno opravlja nekatere bistvene funkcije: nudi zaščito hrani in pijači, omogoča njuno varno uporabo in prevoz ter preprečuje nastanek zavržene hrane. Embalaža ima še veliko širši potencial – prispevati mora k ciljem podnebne nevtralnosti, krožnosti, biotske raznovrstnosti in odpornih prehranskih sistemov, hkrati pa ne sme ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov.

 

Prednosti kartonske embalaže za tekoča živila

Kartonska embalaža za tekoča živila že desetletja ščiti hrano in pijačo. Večinoma je izdelana iz obnovljivih materialov (v povprečju 75 %). Vlakna, ki se uporabljajo za njeno izdelavo, pridobivajo iz trajnostno upravljanih gozdov, kar potrjujejo priznane mednarodne certifikacijske sheme.

 

Različne analize življenjskega cikla kažejo, da ima kartonska embalaža za tekoča živila najnižji ogljični odtis v svoji kategoriji (mleko in sokovi), in sicer zaradi obnovljivega vira glavne surovine, ki se uporablja za njeno proizvodnjo, bistveno večje učinkovitosti pakiranja (masa primarne embalaže na liter) in učinkovitosti prevoza v primerjavi s steklenicami za enkratno in večkratno uporabo. Kartonska embalaža za tekoča živila zaradi svoje funkcionalnosti zagotavlja dostop do varnih in hranljivih živil, omejuje kontaminacijo in preprečuje nastanek zavržene hrane. Tako prispeva k različnim družbenim in okoljskim ciljem, vključno z zgoraj navedenimi.

 

Izhajajoč iz omenjenih prednosti so člani zavezništva ACE sprejeli ambiciozno vizijo: zagotoviti najbolj trajnostno embalažo za odporne sisteme preskrbe s hrano, ki bo obnovljiva, podnebno pozitivna in krožna.

 

Načrt 2030

Za uresničitev te vizije je industrija sprejela merljive in ambiciozne zaveze na celotni sektorski vrednostni verigi, od trajnostnega pridobivanja materialov do podnebnih vplivov in recikliranja. V skladu z vizijo članov zavezništva ACE bo kartonska embalaža za tekoča živila do leta 2030 izdelana zgolj iz obnovljivih in/ali recikliranih materialov, bo povsem reciklabilna in reciklirana, v celoti izdelana iz trajnostno pridobljenih surovin in bo embalažna rešitev z najmanjšim ogljičnim odtisom. S temi zavezami in cilji si bo industrija prizadevala, da bo njena embalaža še naprej dejavno prispevala k uresničevanju ambicij evropskega zelenega dogovora.

 

Danes je kartonsko embalažo za tekoča živila mogoče reciklirati in tudi se reciklira v velikem obsegu. Kljub temu industrija še naprej vlaga v inovacije in tehnologijo, da bi povečala obseg njenega recikliranja in v skladu z načrtom do leta 2030 dosegla vsaj 70% stopnjo recikliranja, skupaj s ciljem 90% zbiranja. “Zaveze in prizadevanja industrije je treba podpreti z ustreznimi regulativnimi pogoji na evropski in nacionalni ravni,” je dejala Annick Carpentier, generalna direktorica zavezništva ACE. “Pozivamo k določitvi cilja zbiranja/recikliranja, ki bi zagotovil, da se vsa uporabljena kartonska embalaža za tekoča živila ustrezno zbere in reciklira.”

 

(Visited 197 times, 6 visits today)
Close