12:43 pop AKTUALNO

Za kaj bo skrbelo novo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo?

Trenutno je Ministrstvo za okolje in prostor v čakanju prestrukturiranja in potrditev novih Ministrov. Kaj pa bo v pristojnosti novega Ministrstva za okolje, podnebje in energijo?

Foto: Shuttestock.com

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bo opravljalo naloge s področja varovanja okolja, ravnanja z odpadki, s področja učinkovite rabe virov ter ravnanja z gensko spremenjenimi organizmi.

Prav tako bodo pod okriljem novega Ministrstva področja potniškega prometa, trajnostne mobilnosti, prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

V sklopu ministrstva bodo delovale javne službe varstva okolja, celovite presoje vplivov na okolje, upravnih postopkov na področju okolja, podnebnih sprememb, prometne politike ter tudi učinkovite rabe energije, energetike in oskrbe z naftnimi derivati.

(Visited 411 times, 1 visits today)
Close